5 de maig de 2022

A 5è de primària-NEI hem tingut el repte de descobrir com va néixer l’església

L’objectiu ha estat saber qui la forma i quina és la seva missió per tal de poder representar-la artísticament.

L'Església té una gran i llarga història. Al llarg del temps, hi ha hagut moltes persones que han volgut expressar el missatge de Jesús a través de diferents mitjans artístics (pintura, poesia...).  

Què entenem per naixement de l'Església i quina relació té amb els apòstols i amb la mort i la resurrecció de Jesús? A partir d’aquestes reflexions ens hem fet preguntes com: Has sentit por en algun moment de la teva vida? Com la vas superar? Qui t'hi va ajudar?

Hem planificat el camí per obtenir els coneixements que necessitem per donar resposta al repte i ens hem organitzat en grups de treball. Hem investigat els tres sagraments d'iniciació: el baptisme, l'eucaristia i la confirmació. I també hem descobert quina és la missió de l'Església actual i si té relació amb la seva missió original.

Amb aquest projecte hem incorporat nous aprenentatges, hem treballat en equip, hem valorat les aportacions i les crítiques dels altres i hem demanat i donat ajut en cas necessari.

El producte final del projecte ha estat expressar artísticament, mitjançant la creació d’un cal·ligrama, què és per a nosaltres l’Església.

Els i les alumnes de 5è de primària – NEI hem assolit el repte i ens sentim molt satisfets de la feina feta!!!