21 de desembre de 2022

Auxiliars de conversa

La Denisa i l’Erko són auxiliars lingüístics que han vingut des d'Austràlia, per donar-los l'oportunitat als alumnes de l’escola per aprendre anglès mantenint converses.

Els auxiliars de conversa són persones acabades de llicenciar o estudiants universitaris dels darrers cursos que han decidit venir al nostre país per millorar els seus estudis i completar la seva formació en les llengües castellana i catalana. Per aquest motiu, durant la seva estada al nostre país tenen la consideració d’estudiants becaris.

Al ser natius, els alumnes es poden acostumar al seu accent i aprendre nou vocabulari que igual no han après a classe.

Ens han explicat que els ha sorprès molt el nivell d’anglès que tenen els nens i nenes de la nostra escola. Quan van arribar van ser capaços de parlar amb tots els alumnes sense cap mena de problema. La Denisa en concret ens explicava que el que més l'ha sorprès ha sigut la cultura que tenen tots, tant alumnes com professors, i els solidaris i acollidors que és tothom.

Els donen als alumnes la confiança i el coneixement per sortir al món i parlar anglès correctament.