30 de març de 2022

El Passaparaula inclusiu de 3r d'ESO

La reflexió sobre la igualtat de gènere és una tasca que es du a terme durant tot el curs. Prendre consciència sobre temes com:  visibilitzar les dones en el llenguatge, fomentar el llenguatge inclusiu per exemple donant eines perquè l'alumnat sigui capaç d'evitar el fals genèric masculí, fomentar una escriptura i un llenguatge escolar més igualitari o incloure homes i dones en un sol concepte neutre que no discrimini cap dels gèneres, són els aspectes sobre els quals es va fer reflexió i que van aflorar de manera distesa mentre l’alumnat jugava al Passaparaula. Aquests són alguns dels aspectes reivindicats després de la reflexió grupal: Vocabulari inclusiu És important tenir present la manera com les persones volem ser nomenades i escoltar-nos. Els canvis a les nostres societats són constants i configuren una pluralitat que cada cop més abraça la seva diversitat i la seva complexitat. Reflectir aquesta diversitat també en el llenguatge ens ajudarà a construir un món més just i igualitari. Racisme i prejudicis ètnics i culturals En el nostre llenguatge tenim moltes expressions que són conseqüència directa de l'etnocentrisme i el racisme, evitem-les. Hem de construir un “nosaltres” on tothom tingui cabuda. Mitjans de comunicació i llenguatge inclusiu El llenguatge no inclusiu d'alguns mitjans de comunicació pot condicionar el nostre pensament. Gènere i LGTBI La nostra societat patriarcal té una visió del món i de la cultura que considera tot allò masculí com a universal i per sobre de la resta de gèneres; això fomenta la desigualtat. Persones amb discapacitat o diversitat funcional Hem de fer servir una comunicació respectuosa per incloure i visibilitzar les persones amb discapacitat. Salut mental Una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la vida. Un ús no inclusiu de la comunicació dificulta la convivència. Comunicació no verbal La comunicació no és només allò que diem o mostrem, sinó també com ho fem. El nostre cos també es comunica, moltes vegades de manera involuntària. És important ser-ne conscients.

Per començar la dinàmica, l’alumnat va començar amb el visionament del vídeo que us mostrem més avall, el qual fa adonar-nos com el llenguatge pot influir en l’autoestima i en fomentar els estereotips de gènere en el nostre dia a dia i, a la llarga, generar desigualtat. “Plores com una nena”, o per exemple amb adjectius com que un “noi fresc” és una persona despreocupada i una “noia fresca” és una noia eixelebrada, o també quan diem “Defensa com un home”!

També es va compartir amb l’alumnat una guia d’ús no sexista de la llengua amb 10 consells: https://ajuntament.barcelona.cat/guia-de-llenguatge-no-sexista/ca/

Per reflexionar i crear debat entorn al Dia de la Dona, a 3r d’ESO, el professorat va preparar un elaborat Passaparaula inclusiu.