27 de febrer de 2024

Jesuïtes Casp aconsegueix l’acreditació Erasmus que facilitarà la mobilitat internacional d’alumnat i professorat

Aquesta acreditació garanteix fons europeus amb aquesta finalitat fins a l'any 2027

Imatge
erasmus+

A Jesuïtes Casp hi ha una llarga tradició d’intercanvis internacionals amb diversos països d’Europa i amb Estats Units. L’acreditació aconseguida és un pas més perquè tot l’alumnat tingui l'oportunitat de viure aquesta experiència d’immersió en altres cultures, per millorar les seves competències lingüístiques i ampliar els seus horitzons. 

El professorat de l'escola també es beneficiarà d'aquesta acreditació perquè obre la possibilitat de fer estades a escoles europees per conèixer altres sistemes educatius i projectes pedagògics o formar-se en determinades àrees. És un aprenentatge per observació que després repercutirà molt positivament a l’escola.  

Tant els viatges dels alumnes com dels professors es realitzaran amb un enfocament en projectes de fons, siguin propis o col·laboratius amb altres escoles. Aquest compromís amb la qualitat educativa assegura una experiència enriquidora i interactiva per a tots els participants. 

L'escola Jesuïtes Casp rebrà fons europeus que garanteixen suport financer fins a l'any 2027 per desenvolupar el programa Erasmus. Amb aquesta acreditació Erasmus, l'escola consolida el seu compromís amb l'excel·lència educativa lligada a la dimensió internacional, oferint oportunitats úniques d'aprenentatge i creixement per als seus alumnes i professors, amb visió de Ciutadania Global.  

#ErasmusPlus