30 de març de 2022

A MOPI treballem la igualtat de gènere

El principi d’igualtat, entre homes i dones, forma part dels drets humans i hauria  de ser un pilar bàsic de qualsevol societat democràtica. Durant el mes de gener els nens i nenes del MOPI vàrem fer un important treball sobre igualtat de gènere, el Node Diversos

En els primers anys de vida, en què l’aprenentatge ve condicionat pel que els agents socialitzadors fomentem (família, escola i missatges dels entorns socials), creiem important proporcionar tant a l’alumnat, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació.

Compartim el producte final dels infants de P3, on han expressat les seves opinions i els seus gustos, una primera aproximació respecte a l'opinió i les preferències dels altres i on han arribat a unes conclusions, molt simples però molt reals i boniques. Us convidem a mirar les imatges del document de més avall!.

Amb motiu del "Dia de la dona", vàrem visualitzar, un cop més, els productes finals del Node "Diversos", mitjançant els quals llencem un rellevant missatge a tota la comunitat educativa.