Formació professional

Una Formació Professional que prepara per al món laboral i per a la vida.

Formació Professional

La Formació Professional prepara l’alumnat per al seu futur

Un model de formació professional de qualitat.

Oferim un plantejament integrador i coherent que garanteix la incorporació al món laboral o l’accés a estudis superiors. Busquem el rigor acadèmic. Acompanyem i orientem el nostre alumnat i famílies en les seves opcions. Potenciem el treball dels valors humans intrínsecs en el nostre projecte educatiu.

Formació professional i per a la vida

Tot el que és necessari saber per decidir-se per la nostra FP al Clot.

Tenim una àmplia oferta de programes de formació professional en tres campus

Treballem en conjunt per aprendre contínuament, compartir experiències i construir un model educatiu innovador, sòlid i rigorós.

Oferim itineraris formatius

Posem a disposició de l’alumnat un itinerari complet de Formació Professional inicial (amb cicles de grau mitjà i superior) i Programes de Formació i Inserció (PFI).

Cultivem una estreta relació amb el sector professional

Fem seminaris, projectes empresarials, visites professionals en un entorn real, i en les pràctiques que tot l’alumnat ha de realitzar gràcies a la col·laboració amb institucions i empreses.

Aprenentatge d’idiomes

Potenciem l’aprenentatge de l’anglès, llengua imprescindible en alguns dels nostres programes i cicles, i cada cop més necessari en un món globalitzat i multicultural.

Dimensió internacional - Erasmus

Oferim als nostres estudiants una formació sense fronteres a través de la nostra xarxa internacional de contactes. Donem la possibilitat d’optar a les beques ERASMUS per realitzar pràctiques en empreses europees.

 

Empoderament de l’alumnat

Treballem les competències que permeten al jovent decidir de forma madura i independent aspectes del seu futur. Promovem actituds proactives i l’empoderament en els vessants acadèmic, personal, social i professional que els permetin construir un projecte vital propi.

Projecció professional

Posem en contacte exalumnes de Jesuïtes Educació amb empreses que cerquen atreure talent a través de la borsa de treball.

Acompanyament i orientació

Fem un seguiment personalitzat, tant de caràcter individual com del grup-aula, a través de l’estreta relació de l’equip de docents i el departament d’orientació psicopedagògica. Garantim l’acompanyament i l’orientació tant acadèmicament com vers la professió i l’aprenentatge.

Les instal·lacions

Disposem de les instal·lacions necessàries adequades a l’ensenyament de l’FP. Gaudim d’una escola situada en una àrea de la ciutat molt ben comunicada i amb un ambient favorable per als estudis.

Formació Professional dual

Donem resposta a les necessitats del mercat laboral amb l’FP dual. Combinem la formació al centre docent amb activitats formatives i productives en l’empresa, mitjançant un conveni.