L’escola concertada de primària al Clot.

Comencem l’ensenyança reglada convertint l’infant en protagonista del seu aprenentatge.

 

Primària

Eduquem el nostre alumnat des de la diversitat

Atenem la diversitat. Potenciem les capacitats personals.

Encaminem l’alumnat cap a la seva pròpia excel·lència i posem al seu abast les eines per tal que arribi al màxim de les seves possibilitats. Tenim molt present la diversitat perquè tothom és important per als altres.

Com apliquem el nostre projecte educatiu Horitzó+?

Convertim l’alumnat en protagonista dels seus aprenentatges. Els oferim ocasions per créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat: l’afectiu, el físic, l’intel·lectual, l’artístic, el social i el religiós.

Animem que aprenguin a ser i actuar de manera cada vegada més autònoma i responsable al llarg de tota l’etapa. Descobrim les pròpies emocions i les dels altres a través d’estratègies com relacionar, observar, sintetitzar, argumentar, resoldre problemes o avaluar.

 

El nostre equip

Sentim passió per l’ensenyament.

Ens fixem en les capacitats úniques de l’alumnat i posem a l’abast dels infants totes les eines per tal que arribin al màxim de les seves possibilitats. Considerem la diversitat de manera positiva perquè tothom pot tenir el que és important per aportar als altres.

Equip docent de primària

Potenciem l’educació activa, despertant inquietuds i acompanyant els infants a l’hora d’adquirir una actitud curiosa, crítica i investigadora. Ens comprometem amb la innovació educativa i tenim una actitud proactiva i dinàmica que afavoreix l’aprenentatge.

Imatge
Equip docent de Primària a Jesuïtes Clot

Equip d’orientació psicopedagògica

Orientem i, si cal, donem pautes d’actuació als infants, equip docent i famílies que ho necessitin a través dels especialistes del nostre departament d'orientació psicopedagògica, que aporta recursos, habilitats i professionalitat a partir de l’observació directa de l’aula.

Imatge
Equip d'orientacio psicopedagogica de l'escola Jesuites Clot

Els nostres serveis

Els serveis per als infants i famílies a la nostra escola.

Servei d’acollida

De les 7.30 fins a l’inici de les classes. 

És un espai lúdic i educatiu amb un equip de monitoratge especialitzat i amb clara referència al caràcter propi de l’escola.

Servei de menjador

Franja de migdia: àpat i activitats lúdiques posteriors.

Oferim una alimentació suficient i variada, orientada a l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables. Un equip de monitoratge acompanya els infants i els guia a l'hora d'enfrontar-se a nous aliments i tenir uns bons hàbits a taula.

Servei d’Infermeria

Durant tot l’horari lectiu i d’extraescolars. 

Atenem immediatament els infants que ho necessitin i derivem a aquells que ho requereixen. Controlem, junt amb el servei de menjador, l'alimentació i dietes d'alumnes amb al·lèrgies, intoleràncies, malalties cròniques o necessitats mèdiques especials.

TIC

Disposem d’eines digitals per a l’alumnat a l’aula. Considerem les tauletes i pissarres digitals interactives com una eina de suport a l’aprenentatge. 

Suport a l’aprenentatge

Disposem de SIEI.

Som escola inclusiva. Proporcionem suport intensiu i escolarització inclusiva als infants amb necessitats educatives especials. Reben atenció individualitzada en aules ordinàries compartides amb la resta de l’alumnat. Tenim una ràtio de deu alumnes per a dues professionals: una mestra d’educació especial i una educadora.

Les nostres instal·lacions

Espais polivalents i acollidors per créixer i aprendre.

Disposem d’espais polivalents i segurs que promouen l’autonomia i la creativitat, el treball en equip i grupal. Enfortim els vincles entre iguals i amb l’equip de docents en aquests espais que s’adapten a les necessitats de l’alumnat de Primària.

Coneixeu les nostres instal·lacions
Imatge
Aules de primaria de l'escola Jesuites Clot
Imatge
Teatre de l'escola Jesuites Clot
Imatge
Gimnas de l'escola de Jesuites Clot
Imatge
Biblioteca de l'escola Jesuites Clot

Activitats extraescolars

Un ampli ventall d’activitats que complementen la formació acadèmica.

Oferim activitats esportives, culturals i artístiques fora de l’horari lectiu. Dirigides i gestionades pel centre, i de caràcter voluntari, formen part del nostre projecte educatiu de formació integral de l’alumnat.

Imatge
Extraescolar de basquet de l'escola Jesuites Clot

Esportives

Afavorim la nostra missió amb el potencial educatiu de l’esport. L’activitat física és el vehicle que completa la formació dels alumnes i potencia la integració en la societat per transformar-la. Els infants esdevenen persones per als altres i amb els altres.

Imatge
Extraescolar cultural de l'escola Jesuites Clot

Culturals

Plantegem nous reptes i aprenentatges en un àmbit innovador i engrescador pels alumnes. Complementem la formació integral dels infants amb aquestes activitats. Impulsem propostes variades des dels idiomes, l’escola de música fins a propostes tecnològiques, de teatre o escacs.

Imatge
Casal extraescolar de l'escola Jesuites Clot

Casals de Setmana Santa i estiu

Adaptem activitats per als infants de cada etapa durant Setmana Santa i amb el casal d’estiu. Fomentem espais de lleure dins de l’escola amb activitats i sortides engrescadores.

Imatge
Casal d'estiu de primaria de l'escola Jesuites Clot

L’estiu de Jesuïtes Educació

A partir de 3r de primària, impulsem els campus esportius per potenciar les qualitats físiques i esportives dels esports. Aprenen aspectes tècnics i tàctics i aprofundeixen en el treball de valors. Gaudim de l’anglès en residències o famílies a Catalunya, Regne Unit i Irlanda, depenent de l’edat dels infants.

Coneix la nostra Primària

L’elecció del centre escolar és una decisió clau per al desenvolupament del infants. Obrim les nostres portes per ensenyar-vos com som i què fem. Concerteu una entrevista personal o visiteu-nos a la jornada de portes obertes. Us esperem!

Ompliu el formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Dades de contacte del pare/mare
Dades de l'alumne/a
Dades del curs