L’escola concertada d’ESO al Clot.

Acompanyem l’alumnat en una etapa crucial de maduració personal.

ESO

Guiem en el camí de l’aprenentatge i l’autoconeixement personal

Valors, habilitats i competències: l’alumnat descobreix la persona que vol ser.

Ens centrem en l'adquisició de processos de raonament, hàbits de treball i tècniques d'estudi. Potenciem el desenvolupament cognitiu i la construcció de la personalitat per descobrir qui volen ser i què volen fer.

Com apliquem el nostre projecte educatiu Horitzó+?

Treballem el desenvolupament personal i acadèmic de l'alumnat. Fomentem el raonament crític, la reflexió, el diàleg, la participació i la interpel·lació. Aprenem amb projectes innovadors de recerca, cooperatius i individuals. Incidim en els hàbits saludables i reconeixem la diversitat del nostre alumnat, l'equilibri personal i emocional, i els drets i deures de l’alumnat com a part de la ciutadania.

El nostre equip

Som un equip integrat i expert en aquesta etapa de l’ensenyament.

Formem persones que aportin el millor a la societat. Acompanyem un mateix grup en el seu procés formatiu, tot posant èmfasi en la dimensió personal i social.

Imatge
Ramon Insa, director d'ESO a Jesuïtes El Clot

Equip docent de secundària

Fem de l’empatia la nostra eina més preuada. Explorem totes les dimensions humanes: acadèmica, afectiva, social i espiritual. Formem persones autònomes, responsables, creatives i sensibles. Transmetem el valor de l’esforç per aprendre i sentir felicitat i fer feliços els altres.

Imatge
Equip docent d'ESO a Jesuïtes Clot

Equip d’orientació psicopedagògica

Orientem i, si cal, donem pautes d’actuació a l’alumnat, equip docent i famílies que ho necessitin a través dels especialistes del nostre departament d'orientació psicopedagògica, que aporta recursos, habilitats i professionalitat a partir de l’observació directa de l’aula.

Imatge
Equip d'orientacio psicopedagogica de l'ESO de l'escola Jesuites Clot

Els nostres serveis

Tot allò que oferim per a l’alumnat d’ESO i les famílies a la nostra escola.

Servei de menjador

Franja de migdia: àpat i activitats lúdiques posteriors.

Oferim una alimentació suficient i variada, orientada a l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables. Treballem ferm en l’adquisició d’hàbits alimentaris i en guanyar autonomia en l’elaboració d’amanides i altres plats.

Servei d’infermeria

Durant tot l’horari lectiu i d’extraescolars. 

Atenem immediatament a qui ho necessita i derivem als serveis sanitaris si es requereix. Controlem, junt amb el servei de menjador, l'alimentació i dietes d'alumnes amb al·lèrgies, intoleràncies, malalties cròniques o necessitats mèdiques especials.

 

TIC

Els portàtils —que considerem una eina de suport a l’aprenentatge— estan a disposició dels joves.

Suport a l’aprenentatge

Disposem de SIEI.

Som escola inclusiva. Proporcionem suport intensiu i escolarització inclusiva als joves amb necessitats educatives especials. Reben atenció individualitzada en aules ordinàries compartides amb la resta de l’alumnat. Tenim una ràtio de deu alumnes per a dues professionals: una mestra d’educació especial i una educadora.

Les nostres instal·lacions

Espais polivalents i que fomenten la participació.

Disposem d’espais polivalents que promouen tant l’autonomia de l’alumnat com el treball en equip i grupal. Enfortim els vincles entre iguals i amb l’equip de docents.

Coneixeu les nostres instal·lacions
Imatge
Aula de l'ESO de l'escola Jesuites Clot
Imatge
Teatre de l'escola Jesuites Clot
Imatge
Pati de l'ESO de l'escola Jesuites Clot
Imatge
Agora de l'escola Jesuites Clot

Activitats extraescolars

Continuem fomentant la formació integral.

Posem a disposició dels i de les alumnes d'ESO un gran ventall d’activitats esportives i culturals que reforcen i complementen la formació acadèmica.

Imatge
Extraescolar de futbol de l'ESO de l'escola Jesuites Clot

Esportives

Afavorim la nostra missió amb el potencial educatiu de l’esport. L’activitat física és el vehicle que completa la formació dels alumnes i potencia la integració en la societat per transformar-la. Els infants esdevenen persones per als altres i amb els altres.

Imatge
Extraescolar d'angles a l'ESO de l'escola Jesuites Clot

Culturals

Plantegem nous reptes i aprenentatges en un àmbit innovador i engrescador pels alumnes. Complementem la formació integral dels infants amb aquestes activitats. Impulsem propostes variades des dels idiomes, l’escola de música fins a propostes tecnològiques, de teatre o escacs.

Imatge
Casal extraescolar de l'ESO de l'escola Jesuites Clot

Casals de Setmana Santa i estiu

Adaptem activitats per a totes les etapes durant Setmana Santa i amb el casal d’estiu. Fomentem espais de lleure dins de l’escola amb activitats i sortides engrescadores.

Imatge
Extraescolars d'estiu de l'ESO a l'escola Jesuites Clot

L’estiu de Jesuïtes Educació

Impulsem els campus esportius per potenciar les qualitats físiques i esportives dels esports. Aprenen aspectes tècnics i tàctics i aprofundeixen en el treball de valors. Gaudim de l’anglès en residències o famílies a Catalunya, el Regne Unit i Irlanda, depenent de l’edat de l’alumnat. Impulsem les experiències vitals per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

Coneixeu la nostra ESO

L’elecció del centre escolar és una decisió clau per al desenvolupament del infants. Obrim les nostres portes per ensenyar-vos com som i què fem. Concerteu una entrevista personal o visiteu-nos a la jornada de portes obertes. Us esperem!

Ompliu el formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Dades de contacte del pare/mare
Dades de l'alumne/a
Dades del curs