22 de març de 2021

Diploma Dual - Batxillerat Americà. 2021-2022

El Diploma Dual® és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Academica Corporation, que permet als alumnes obtenir 2 titulacions simultànies: la pròpia del seu país (el Batxillerat a Espanya, el Baccalauréat a França, la Scuola Secondaria a Itàlia...) i l’American High School Diploma.

Preparant estudiants per als nous reptes

Creat i desenvolupat per Academica Corporation, el Diploma Dual® és un programa interdisciplinari que prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència en base a tres objectius:

Immersió lingüística: El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en live sessions amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa

Immersió tecnològica: La immersió tecnològica dona com a resultat el domini en el maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital. L’alumne té un paper actiu, marca el seu ritme d’aprenentatge, és responsable de la construcció dels seus coneixements i és protagonista del seu propi procés formatiu.

Immersió personal: L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa en el treball, amb un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

El Diploma Dual® es pot començar a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat. El fet de començar com més aviat millor permet una distribució més folgada de les assignatures i una menor càrrega lectiva durant el batxillerat. Alhora, afavoreix que l’alumne desenvolupi abans la seva responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar.

 

Trobareu més informació sobre el programa clicant aquí