19 de febrer de 2021

Ens ho mengem tot!

Aquest curs  a l’escola, també volem lluitar contra el malbaratament alimentari i conscienciar a l’alumnat sobre el cicle de vida dels aliments que consumim en els menjadors i aprendre sobre les repercussions de deixar menjar al plat. I és per això que participem de la micro xarxa "Ens ho mengem tot"

El malbaratament alimentari és un problema real en les societats d’avui en dia que ocasiona la pèrdua de milions de tones d’aliments i un alt impacte ambiental.

El projecte consisteix a treballar a través de l’experiència vivencial el malbaratament d’aliments al menjador escolar. Per entendre millor aquest aspecte, el projecte treballa uns aliments determinats que canvien cada mes i s’anomenen aliments protagonistes.

El fet de posar el focus en un aliment determinat, permetrà conèixer-lo més bé (a partir d’informació relativa a la seva procedència, processament i distribució, valor nutricional...), quantificar acuradament el malbaratament de l’aliment al menjador escolar i, per tant, entendre l’impacte que suposa aquest malbaratament, tant social, com ambiental i econòmic, i què podem fer per reduir-lo.

Cada mes entre gener i juny es proposa tractar el malbaratament alimentari a través d’un aliment protagonista, que és el mateix per a tots els centres participants. El projecte s’estructura en cinc fases, de manera que es puguin desenvolupar al llarg dels cinc dies de la setmana en què es serveix l’aliment protagonista.

FASE 1 De quin aliment parlem?

Aquest mes l’aliment protagonista es la crema de porro. Els alumnes de 1r i 2n de primària van trobar unes peces de puzzle repartides per l’espai de l’aula, a partir de les quals descobrien quin era l’aliment protagonista d’aquest mes.

En el cas dels alumnes de 3r i 4t de primària van descobrir els ingredients que composen la crema de porros. A continuació els van buscar en una sopa de lletres per finalment realitzar uns mots encreuats relacionats també amb aquest aliment protagonista.

FASE 2 Quant aliment hem llençat?

Hem participat del projecte 205 alumnes de 1r de la PIN fins a 4rt de la PIN. El cuiner ens informa que s’ha servit 48,9 kg de crema de porros i només hem llençat 1kg.

FASE 3 Quin impacte hem generat?

Des de l’Ajuntament ens envien un document per cada centre participant on exposa quin impacte ha tingut el menjar malbaratat. Nosaltres des de l’escola treballem l’impacte que té en relació a l’energia (quantitat de llumetes enceses durant 1 hora) i en l’aigua.

FASE 4 Com evitem el malbaratament?

Els alumnes de la PIN estem satisfets d’haver millorat respecte el mes passat. Els alumnes cada vegada són més conscients de la importància que té el fet de no malbaratar el menjar i comencen a expandir la seva mira, no només el dia que tenim el projecte, sinó en el seu dia a dia.