7 de octubre de 2020

Gestió de casos COVID-19 a l'escola

Com es gestiona un cas de COVID-19 a l'escola? Què és una PCR? En què consisteix aquesta prova?

Quan a l’escola ens arriba la informació per part de les famílies d’un cas positiu en COVID  d’un/a alumne/a, el primer que fem és informar a la persona referent COVID de l’atenció primària que té assignada cada escola i paral·lelament comunicar-ho també a totes les famílies del seu GEC (Grup estable de convivència) perquè comenci el procés de quarantena establert a cada moment.

Aquesta persona referent COVID de les escoles, ens dóna suport en la gestió dels casos que sorgeixen als centres tant d’alumnat com de docents, i és qui ens comunica el dia i hora en què la unitat mòbil vindrà a l’escola per a fer el test PCR a tot l’alumnat del GEC (des de P3 a 4t ESO, ja que l'alumnat de Batxillerat i FP els faran la prova PCR al CAP que ens indiqui el referent COVID de l'escola).

En el moment que tenim la data i hora confirmada per part del referent COVID, informem a totes les famílies i alumnat del GEC de la data i hora en què han de venir a l’escola, únicament per a que se’ls faci la prova. És per aquest motiu que les famílies ja heu completat el formulari d’autorització corresponent.

A l’escola habilitem l’espai per a fer la PCR i també un espai on la resta d’alumnat espera fins que li facin la prova.

La prova a l’escola la realitzen professionals de la sanitat pública, i sempre amb la presència de la direcció o coordinació de l’etapa corresponent i el tutor o tutora referent si és el cas.

La prova consisteix en un frotis nasal menys molest que les del frotis nasofaringi, que és més agressiu. El frotis nasal és una tècnica molt senzilla que només requereix posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l’entrada.

No es recomana que els pares i mares entrin a les escoles per acompanyar els infants quan se’ls fa la prova, perquè trencaria totes les sectoritzacions que s’han fet des de l’escola.  

El resultat de la prova, sigui positiu o negatiu, cada família el pot consultar directament  a la App La meva Salut.