17 de febrer de 2020

La província posa en marxa el pla d'actuació global «Entorn Segur»

A cada obra dels jesuïtes hi haurà a partir d'ara un Agent d'Entorn Segur que serà la persona de referència a la qual acudir en cas necessari. A més, el sistema compta amb una bústia d'atenció (proteccion@jesuitas.es) i espais d'escolta en les obres per donar suport i acollir les possibles víctimes.

A l'arrel de la Missió jesuïta es troba l'acompanyament de menors, adolescents, joves i adults en situació de vulnerabilitat en diferents contextos i obres: col·legis, centres socials, universitats, centres pastorals... La seva cura i protecció especial és part integrant de la nostra missió a l'Església. Constatar que en el passat diferents tipus d'abús (moral, de poder, sexual) van soscavar aquesta cura, ha mogut a la província a treballar amb molt d'esforç des de fa gairebé un any per implantar a les nostres obres sistemes que garanteixin el respecte entre les persones que treballen i potenciar la cultura del Bon Tracte.

Guiats per la responsable d'Entorn Segur, la psicòloga Susana Prada, ha implementat en els últims mesos aquest sistema proactiu basat en tres pilars:

- Sensibilització amb les persones que han patit algun tipus d'abús

- Intervenció per atendre i reparar a les víctimes, així com sancionar i apartar els responsables

- Prevenció perquè mai més torni a passar.

Entre les accions dutes a terme fins al moment destaquen les diferents formacions ofertes a personal de les nostres obres perquè sàpiguen reconèixer i detectar possibles abusos i situacions de risc. Aquestes formacions s'estan duent a terme inicialment en el sector educatiu. I ja s'estan dissenyant els plans formatius per als altres sectors.

A cada obra comença a haver-hi un Agent d'Entorn Segur que serà la persona de referència a la qual acudir en cas necessari. A més, el sistema compta amb una bústia d'atenció (proteccion@jesuitas.es) i espais d'escolta en les obres per donar suport i acollir les possibles víctimes.

També s'ha desenvolupat una Guia i un Manual d'Entorn Segur on s'amplia informació sobre les conductes que generen possibles abusos i que cal evitar i saber detectar, així com sobre les conductes que generen el Bon Tracte i que cal potenciar. També es pot trobar al Manual moltíssima informació general sobre tot el relacionat amb la sensibilització, la prevenció i la intervenció. Això ens acostarà al dolor de les víctimes i ens ajudarà a desenvolupar veritablement entorns segurs.

Aquest sistema ve avalat també per experts externs que formen part d'un consell assessor que ajuda al provincial i el seu equip a garantir la serietat i el rigor en el seguiment dels casos i en la millora de la prevenció.

El nostre compromís és generar espais, relacions, i activitats segures en qualsevol obra, centre o activitat de la Companyia de Jesús a Espanya.

Ja s'han donat els primers passos per implementar que les nostres obres siguin entorns segurs per als menors i adults en situació de vulnerabilitat als que atenem. Però perquè aquesta missió sigui realment eficaç hem d'implicar a tots. Així ens ho demana, en aquest vídeo, el provincial Antonio Espanya Sj. En ell ens convida a tots / es i cadascun dels que col·laborem en la Missió i en les obres de la Companyia de Jesús a sentir-nos part implicada en Entorn Segur. Perquè aquest Entorn Segur ho fem entre tots.

Més informació a: www.entornoseguro.org