27 de febrer de 2023

Lectures que fan lectors

La biblioteca del Clot, citada en un llibre

Lectures que fan lectors, és un llibre on s'expliquen quines són les millors estratègies per fomentar l'hàbit lector i els criteris que cal tenir en compte en el disseny d'un bon pla de lectura.

Al llibre fan referència a l'Escola Jesuïtes El Clot on oferim una perspectiva diferent de la mediació lectora, on l'objectiu principal és afavorir la relació positiva amb els llibres. Acompanyar el progrés lector amb quatre principis bàsics:

1. Construir la relació positiva amb els llibres

2. Donar sentit al "llegir"

3. Tasca d'acompanyament centrada en vetllar el progrés lector

4. Ser conscients de la diversitat de lectors/es.

Imatge
bibliteca clot