27 de setembre de 2021

Una nova mirada inclusiva de l'escola

Jesuïtes El Clot som una escola inclusiva i creiem fermament, de fet és un dels nostres trets distintius, en el marc d'una escola de qualitat per a tots i totes, entenent la diversitat com una realitat social i un valor educatiu.

Per aquest motiu hem engegat un Pla d'aprenentatge plurianual dirigit a tots i totes les docents de l'escola que contempla espais d'assessorament i espais de treball en equip docent per aprofundir en aquesta mirada inclusiva de l'escola. 

Aquesta setmana hem comptat amb l'assessorament expert del Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC) que ens ha apropat a la realitat dels i les joves adolescents amb Trastorn de l'Espectre Autista i ha dotat al claustre d'ESO i BAT d'estratègies per a acompanyar-los en l'àmbit escolar. Properament també ens acompanyaran amb el claustre d'infantil i primària. 

El CRETDIC és el centre de recursos educatius que dona suport, assessora i forma els i les docents sobre l'alumnat amb trastorn del desenvolupament, trastorn de l'espectre autista, trastorn de conducta i trastorn mental. 

Amb aquestes espais de creixement professional volem assegurar-nos que donem el millor de nosaltres per a potenciar el millor del nostre alumnat.