Dimensió Internacional

Dimensió internacional

Peça clau del nostre projecte educatiu

El context actual de la societat a nivell mundial ha canviat força respecte fa uns anys. Avui en dia vivim en un context d’obertura global i de connectivitat permanent entre les diferents societats i les diferents cultures que habiten en el nostre planeta. Per aquest motiu com a escola ens marquem com a finalitat ajudar de forma eficient als nostres estudiants a comprendre la societat actual i a adquirir les habilitats, valors, actituds i estratègies necessàries per tal d’afrontar els desafiaments globals de la nostra societat, en definitiva, Educar per a una Ciutadania Global.

Escola acreditada Erasmus+

Som un centre acreditat Erasmus+ pel SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación). Comptem amb l’acreditació Erasmus+ en l’àmbit de l’educació escolar (de Primària a Batxillerat) fins el curs 2027. Aquesta acreditació és un reconeixement per part de la Unió Europea a la qualitat de la proposta d’internacionalització de l’escola i ens permet disposar de fons europeus per tal d’impulsar el nostre projecte.

Imatge
Logo erasmus

Finalitat de la dimensió internacional

Totes les propostes vinculades al treball de la dimensió internacional tenen com a finalitat provocar experiències en els nostres alumnes que els ajudi a comprendre el món en qual vivim. Un món divers, multicultural i connectat.

Experiències basades en el contacte amb altres cultures, per tal de conèixer, respectar i posar en valor les diferents perspectives i visions del món.

 • Experiències que ajudin a examinar i a posicionar-se a favor dels reptes globals d’avui en dia.
 • Experiències que cerquen que els alumnes siguin capaços de:
 • Intervenir en la comunitat internacional.
 • Viure la diversitat com a riquesa, per gaudir-ne i celebrar-la. _ Sentir-se cridats i moguts a lluitar per la justícia i la pau del món.
 • Mirar l’altre amb admiració i apropar-se al coneixement de del món sense la intenció utilitarista.
 • Reconèixer i estimar la multiculturalitat que es fa present al nostre entorn; reflectida, per exemple, en l’enorme diversitat de llengües que es parlen a les nostres ciutats.
 • Tenir vivències autèntiques d’acció solidària local i internacional i compartir la seva visió esperançada.
 • Aprofitar de manera natural els propis recursos en llengües estrangeres per connectar-se al món, més enllà del nivell acadèmic; i trobar en aquesta necessitat una motivació per millorar-ne l’aprenentatge.

Programes i projectes

Mobilitats - Intercanvis culturals - Estades

 

Estades

ESTADES DE CURTA DURADA

Aquesta pràctica permet a l’alumnat una experiència educativa en un entorn diferent al seu país d’origen, fomentant la comprensió intercultural i l’aprenentatge mutu. A través d’aquests intercanvis, l’alumnat pot ampliar les seves perspectives, millorar les seves habilitats lingüístiques i enriquir el seu coneixement cultural mentre estan immersos en una nova societat i sistema educatiu. Al mateix temps, el professorat pot establir col·laboracions acadèmiques internacionals i enfortir els lligams entre les escoles de diferents països.

Dins de l’escola, tenim un proposta transversal a tota l’Educació Secundària Obligatòria que consta de 3 mobilitats grupals repartides entre els 4 cursos i que combina la llengua anglesa i la llengua francesa.

1r-2n ESO: Mobilitat grupal en llengua anglesa

3r ESO: Mobilitat grupal en llengua anglesa

4t ESO: Mobilitat grupal en llengua francesa

 

ESTADES DE LLARGA DURADA

Aquesta pràctica permet a l’alumnat fer un immersió lingüística i cultural de forma individual durant un període de temps més llarg. Al augmentar el temps d’estada a l’estranger, l’impacte que rep l’alumnat és més gran. La proposta es basa en una estada trimestral en una escola estrangera amb la qual s’estableix un conveni de col·laboració que ens permet fer un seguiment constant i regular, de manera que garantim l’èxit de l’experiència.

Actualment, es proposen places per aquestes estades al curs de 4t d’ESO durant el 1r i 2n trimestre en escoles angleses i irlandeses.

Language assistant (auxiliars de conversa)

Des de l’escola, acollim anualment alumnes d’universitats estrangeres que venen a realitzar les seves pràctiques vinculades als estudis d’educació. Aquesta nova figura d’educadors és el que anomenen Auxiliars de Conversa. Els auxiliar jugant un paper important en el projecte d’internacional, ja que amb la seva participació a les aules, ajuda per una banda a potenciar l’aprenentatge de la llengua addicional, amb especial èmfasi de la part oral, i per l’altra banda esdevé un referent cultural pels nostres alumnes sent testimoni de la seva cultura.

Annualment acollim 2 auxiliars de conversa en llengua anglesa que es reparteixen al llarg de totes les etapes de l’escola, des d’Infantil fins a batxillerat

Diploma Dual

Oferim aquest programa oficial de convalidació internacional de títols de Batxillerat creat i dut a terme per Academica International Studies.

Permet així obtenir dues titulacions simultànies: el Batxillerat espanyol, a l’escola de forma presencial, i l’American High School Diploma (Batxillerat estatunidenc), en modalitat online.

Preparem els estudiants per adquirir els millors nivells de competència sobre la base de tres objectius:

 • Immersió lingüística en anglès
 • Immersió tecnològica (aprenentatge digital
 • Immersió personal (autogestió, responsabilitat i maduresa)

Aquest programa va dirigit a l’alumnat des de 2n ESO fins a 2n de batxillerat.

Imatge
Logo dual

Spellian

Spellian és una plataforma que ajuda els estudiants a parlar amb confiança en una llengua estrangera. Emparella els estudiants amb parlants nadius de la llengua d’interès per a converses setmanals instructives i divertides per videoconferència. Amb aquesta proposta aconseguim que l’alumnat s’empoderi en l’ús de la llengua, agafi confiança en les seves possibilitats. També els ajuda a conèixer joves de la seva mateixa edat de cultures diferents, amb la qual cosa aprenen els aspectes més rellevants dels seus països, a l’hora que ells han d’explicar i posar en valor aspectes culturals propis. I no menys important, es desperta la capacitat d’ajuda i empatia cap a l’aprenent, ja que han de combinar el rol d’alumne i el rol d’educador.

El programa està dirigit a l’alumnat de 2n d’ESO a 2n de Batxillerat i es realitza en llengua anglesa.

Imatge
Logo spellian

Aprenentatge per observació Job Shadowing

L’aprenentatge per observació, més conegut com a Job Shadowing, és una proposta formativa per als educadors que constitueixen és un període d’observació en una escola estrangera que promou la interacció amb altres professionals de l’educació, permetent-nos compartir tècniques i metodologies diferents, alhora que impulsen la seva competència lingüística en anglès.

A través de l’observació i l’anàlisi d’aquesta metodologia en un context diferent, aspirem a enriquir el nostre propi model educatiu, incorporant elements que fomentin l’autonomia, la responsabilitat i la cooperació en els nostres alumnes. A més, serveix com a programa pilot per a futures iniciatives escolars en aquest àmbit i per anar creant xarxa de col·laboració amb escoles estrangeres. Ens permetrà avaluar l’impacte formatiu i organitzatiu d’aquesta pràctica, identificant els reptes i les oportunitats que implica la seva implementació.

Això ens ajudarà a preparar-nos millor per a futures experiències i a adaptar el nostre enfocament educatiu segons les necessitats del nostre alumnat.

Aquests programes formatius estan dirigits a tots els educadors de l’escola, des de l’etapa d’Infantil fins a Batxillerat.

Acreditacions

L’alumnat té la possibilitat d’obtenir la certificació dels nivells B2 d’anglès mitjançant un conveni amb l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i DELF2 en francès mitjançant una col·laboració amb l’Institut Francès.

Anglès a l'estiu

Oferim estades d’immersió lingüística a l’estranger per gaudir d’una experiència vital i d’aprenentatge internacional amb famílies o residències. Estades a Irlanda, Regne Unit, Estats Units i Canadà. Aquestes experiències es realitzen durant el mes de juliol i a Jesuïtes Educació anem de la mà amb British Summer, que tenen més de 35 anys d’experiència organitzant aquestes estades.

L’oferta està dirigida a l’alumnat de 6è de Primària fins a 2n de Batxillerat.

Anglès paraescolar

L’escola ofereix la possibilitat de seguir amb l’aprenentatge de la llengua anglesa fora de l’horari escolar. Així, doncs, l’alumnat pot seguir formant-se amb aquesta activitat, sempre adaptada a les característiques evolutives de cada edat, i amb el principal objectiu de millorar i perfeccionar les competències comunicatives en anglès per ajudar-los en les seves necessitats reals de comunicació.

L’oferta està dirigida a l’alumnat de MOPI 3 fins a Secundària.