Escola de Batxillerat a Sant Gervasi

Comencem a dissenyar un projecte personal de vida.

Batxillerat

Els preparem per a la societat del futur.

Acompanyem l’alumnat en les seves decisions

Formem joves competents i preparats per afrontar els reptes de la societat del futur.

La qüestió al voltant de la qual treballem és: Qui vull ser?

Formem alumnes, nois i noies, competents, capaços de construir un projecte vital propi i preparats per afrontar els reptes de la societat del futur.

Com apliquem el nostre projecte educatiu Horitzó+?

Proporcionem una sòlida preparació acadèmica i intel·lectual. Ajudem que es descobreixin com a persones. Els impulsem a reconèixer i donar resposta a les diferents realitats de la societat. Encoratgem el pensament creatiu i analític. Potenciem estratègies i habilitats. Els preparem per respondre als reptes d’un món global.

El nostre equip

Imatge
Enric Piriz, director de Batxillerat de Jesuïtes Sant Gervasi

Referents educatius

Disposem d’un equip educatiu referent i amb presència constant i estable. Atenem l’infant tot establint vincles positius i afectius. Som professionals de l’educació en formació constant. Reflexionem conjuntament i compartim estratègies per enriquir i afavorir el creixement dels infants.

Imatge
Alumne i docent de l'escola Jesuites Sant Gervasi

Departament d’Orientació Psicopedagògica

Integrem professionals dels camps de la psicologia, la psicopedagogia, la logopèdia o la pedagogia al DOP que intervé a l’aula. Orientem i acompanyem l'equip docent i les famílies per tal d'atendre la diversitat de tots els infants.

Imatge
Alumnes de Batxillerat de l'escola Jesuites Sant Gervasi a classe amb el docent

Equip educatiu de migdia i paraescolar

Sumem l’equip d’educació de migdia i/o paraescolar a l’equip educatiu de l’etapa. Afavorim la personalització de l’aprenentatge més enllà de la instrucció formal. 

Imatge
Equip de migdia de l'escola Jesuites Sant Gervasi

Consiliari

Oferim acompanyament a l’alumnat, xerrades orientatives i activitats que condueixin al seu desenvolupament del projecte vital i vocacional. Confiem aquesta tasca al consiliari, una figura religiosa jesuítica que neix amb Sant Ignasi.

Imatge
Alumnes de Batxillerat de l'escola Jesuites Sant Gervasi amb el consiliari

Els nostres serveis

Servei de menjador

Disposem d’un menjador amb cuina pròpia. Garantim una alimentació sana i equilibrada i mostrem sensibilitat amb els menús especials.

Servei d’infermeria

Donem atenció immediata davant d'urgències i emergències. Garantim el control de la presa de medicaments, la gestió i la comunicació de dietes especials o tractaments, i la coordinació i gestió de temes sanitaris: vacunes, etc.

Atenció a les famílies

Disposem d’un telèfon d’atenció a les famílies en horari escolar. Propiciem la visualització i accés a informacions i activitats del curs a la plataforma laNET de l’espai web i la nostra aplicació mòbil - l’AppNet.

Les nostres instal·lacions

Espais polivalents i recursos diversos per a crear sinergies que permeten nous vincles i aprenentatges.

Coneixeu les nostres instal·lacions
Imatge
Alumnes de Batxillerat de l'escola Jesuites Sant Gervasi a l'aula
Imatge
Alumnes de Batxillerat de l'escola Jesuites Sant Gervasi al pavello
Imatge
Alumnes i docent de Batxillerat de l'escola Jesuites Sant Gervasi a classe
Imatge
Pati de l'escola Jesuites Sant Gervasi

Extraescolars

Oferim activitats fora de l’horari lectiu, amb caràcter voluntari. Contribuïm a la formació integral dels nostres alumnes d'acord amb el nostre ideari.

Imatge
Activitats extraescolars esportives de Jesuïtes Sant Gervasi

Esportives

Explorem les activitats que impulsen beneficis físics i que ajuden en el procés de socialització i en l’adquisició de valors dels nostres alumnes, acompanyant-los en la seva formació integral. Futbol, Bàsquet i Voleibol.

Imatge
Alumnes de Batxillerat de l'escola Jesuites Sant Gervasi

Culturals

Plantegem nous reptes i aprenentatges en un àmbit innovador i ben engrescador pels alumnes. Complementem la formació integral de l'alumne amb un alt grau de qualitat en tota l’àmplia oferta que es proposa.

Imatge
Escola de Música Kostka

Musicals

Gaudim de l’educació musical de qualitat que fomenti el coneixement i estima per la música. Tot partint de la idea que la música en grup és un eix vertebrador de l’aprenentatge, promovem la participació en diferents agrupacions instrumentals i vocals per complementar un aprenentatge instrumental individual sòlid. Llenguatge musical, Instrument, Cor Gòspel i Música de cambra.

Coneix els nostres cursos de Batxillerat a Sant Gervasi

L’elecció del centre escolar és clau en la vida dels infants. Obrim les nostres portes per ensenyar-vos com som i què fem. Perquè conegueu en primera persona el nostre centre.

Concerteu una entrevista personal o visiteu-nos a la jornada de portes obertes. Us hi esperem! 

Ompliu el formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.

L’elecció del centre escolar és una decisió clau per al desenvolupament del infants. Obrim les nostres portes per ensenyar-vos com som i què fem. Concerteu una entrevista personal o visiteu-nos a la jornada de portes obertes. Us esperem!

Ompliu el formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Dades de contacte del pare/mare
Dades de l'alumne/a
Dades del curs