Per què triar-nos?

Per què triar-nos?

Tenim moltes raons per les quals voler escollir la nostra escola.

 

- REFERENTS EN INNOVACIÓ EDUCATIVA.

- DESAFIAMENTS GLOBALS: DIMENSIÓ INTERNACIONAL.

- EDUQUEM EN LA JUSTÍCIA SOCIAL.

- UNA ESCOLA QUE EDUCA TOT EL DIA I TOT L'ANY.

 

Vols que te les expliquem?

El present

En l’actualitat, el centre està abocat a avançar en processos que, tot i no ser tan visibles externament, són realment clau: la veritable participació activa de les famílies; la personalització dels aprenentatges per adaptar-los als diferents ritmes de l’alumnat; les millors agrupacions flexibles d’alumnes segons els diversos i ben definits escenaris educatius; i també el fer que l’avaluació, més enllà d’una eina per posar notes, estigui centrada en el procés d’aprendre i constitueixi un veritable motor de superació personal.

Aplicant tot això a totes les etapes, des d’Infantil fins a Batxillerat, i donant l’oportunitat de treballar en col·laboració amb diverses universitats i referents pedagògics del nostre país. Afirmant, doncs, que la nostra proposta educativa és madura, contrastada i a la vegada en constant revisió i millora.

Tot aquest esforç té com a objectiu fer de les persones que es formen a l’escola uns veritables ciutadans globals. Persones que comprenguin la profunditat del món en què viuen, que tinguin les eines per a trobar el seu lloc en ell i que vulguin ser agents de transformació per a una societat més justa.

Aquest propòsit de ciutadania global incorpora a la nostra innovació la mirada social del per a què aprenem, i enfoca els nostres alumnes al servei dels altres.

Comprèn cinc dimensions, cinc reptes de l’actualitat: equitat de gènere, interculturalitat, participació democràtica, justícia social, i sostenibilitat humana i ecològica.

En definitiva, a l’Infant Jesús la nostra proposta situa la innovació al servei de la intencionalitat educativa, per acompanyar els nostres alumnes a assolir la millor versió de si mateixos i esdevenir allò que el jesuïta Arrupe els anys 1970 va definir com “homes i dones per als altres”.

Referents en innovació educativa

Des de la revisió constant del projecte, fem una aposta per un model pedagògic en evolució contínua amb la força del nostre projecte educatiu Horitzó +.

Com a referents en innovació educativa, eduquem mirant cap al futur de manera esperançada, amb una actitud transformadora envers un mateix i envers el seu entorn.

Comptem amb un equip educador apassionat, compromès, en formació contínua.

Fomentem l’intercanvi i la recerca científica amb programes formatius en xarxa, experiències significatives i itineraris personalitzats.

Col·laborem amb el món universitari per enriquir el nostre model educatiu amb un impacte directe sobre el nostre alumnat:

Programa Transició Blanquerna- Escola per a estudis de segones titulacions.

El projecte Schoolweaver amb Blanquerna.

Col·laboració amb el Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

 

VOLS SABER MÉS?

Imatge
Alumne de primaria de l'escola Jesuites Sant Gervasi

Desafiaments Globals: Dimensió Internacional

Acompanyem l’alumnat en els desafiaments globals. El reconeixement de les diferents cultures i la capacitat de viure en contextos multiculturals, respectant i gaudint de la diversitat.

Perseguim educar per trobar un sentit a la vida, contribuint al bé comú en el seu context, la seva societat i el món.

Facilitem la participació en un projecte de dimensió internacional certificat per la Unió Europea dins del programa Erasmus+, com a part d’una educació centrada en la dimensió global de la nostra societat i que ens compromet a educar per a una ciutadania global.

 

VOLS SABER MÉS?

Imatge
Alumnes de primaria de l'escola Jesuites Sant Gervasi

Eduquem en la justícia social

Promovem sensibilitzar, reflexionar i donar a conèixer les diferents realitats, per tal de promoure valors de convivència i respecte en aquest món tan divers. Eduquem el nostre alumnat perquè lluiti per una societat més justa i solidària.

Posem la mirada en el dret de totes les persones a viure amb dignitat, fonamentada en la defensa dels drets de la persona.

Som conscients de la nostra responsabilitat en la transformació social, local i global respecte a les diverses situacions d'injustícia actuals: desigualtat i pobresa, conflictes i guerres, mobilitat forçosa. Despertem la necessitat de ser motors de canvi: homes i dones per als altres. Potenciem que adquireixin les competències i els valors que els permetin comprendre els entorns propers i allunyats.

Tractem temes com la sostenibilitat, el gènere i la convivència a totes les etapes per tal de poder ser sensibles i actius vers aquestes realitats. Analitzem la convivència diària a les aules per ser-ne conscients i proposar accions de millora.

 

VOLS SABER MÉS?

Imatge
Cercle de jovent

Una escola que educa tot el dia i tot l'any

A l’Infant Jesús creiem en una escola que educa tot el dia i tot l’any, amb una connexió dels aprenentatges en tots els temps i espais de l’escola. Una formació integral com a part del projecte educatiu i pedagògic que inclou activitats més enllà de l’educació reglada.

Què és el MENOF? El Model d’Educació no Formal (MENOF), dins del marc del MPJE (Model Pedagògic de Jesuïtes Educació), és un procés educatiu que es realitza en l’horari no lectiu que estimula, ajuda i acompanya l’alumnat en la construcció del seu projecte vital. Es basa en el “gaudir fent” i proposa experiències integrades en el procés educatiu, amb la finalitat d’aconseguir la transformació personal i social en una comunitat oberta a l’entorn.

ESPAI MIGDIA - PARAESCOLARS - ACTIVITATS D'ESTIU - ACOLLIDA - ESCOLA DE MÚSICA

 

VOLS SABER MÉS DE PARAESCOLARS?

VOLS SABER MÉS DE L'ESCOLA DE MÚSICA?

VOLS SABER MÉS DE L'ESPAI MIGDIA?

 

Imatge
Alumna de l'escola de música pròpia de Jesuïtes Sant Gervasi