26 de octubre de 2020

Construïm convivència

Dins de l'escenari FRONTERA i juntament amb Fundació Migra Studium, 18 alumnes de Batxillerat de les escoles de Jesuïtes Educació, faran el projecte del Treball de Recerca abordant un dels desafiaments més presents a la nostra societat: la interculturalitat.

 

“Abrazamos el desafío de acompañar a nuestros estudiantes, nuestros colegas, nuestros líderes escolares, nuestros padres y familias hacia un renovado sentido de su presencia en la realidad actual. Creamos las condiciones en nuestros colegios que promuevan nuestra comprensión y capacidad de ser conscientes de la familia humana, y de nuestro lugar y responsabilidad en la comunidad global; abrazar las dinámicas de la interculturalidad; cuidar nuestra casa común; promover la paz y la reconciliación; proteger la equidad de género; comprometerse en la participación constructiva social y política. Nos esforzamos por identificar aquello que no hace posible el desarrollo humano, en la tierra, tanto local como globalmente, y estamos dispuestos a cambiarlo"

(ICAJEpp.3-4).

 

Aquest Treball de Recerca (TR) forma part de l’escenari FRONTERA, un escenari que vol abordar el desafiament que es planteja a l’educació de la Companyia:  la interculturalitat, és a dir: "el respecte a les diferències és un pas; el alegrar-se de les diferències és un segon pas; el conviure és un tercer pas; l'aprendre de les diferències és un quart pas. Hi ha passos per donar. Per poder aprendre de les diferències, un ha d'aprendre de si mateix, ser crític amb la seva cultura. Aquí és on l'Evangeli té una força enorme. Un ciutadà global és el que és capaç de posar el bé comú per sobre del seu bé particular "(Discurs del P. Arturo Sosa en la seva visita a Espanya, 2018).

 

Aquest TR "Construïm Convivència", és una invitació a generar processos de trobada, reflexió i participació que ens permetin construir propostes per acollir i integrar les diferències a la nostra ciutat, Barcelona.

 

Hi participarà alumnat de les 6 escoles de Jesuïtes Educació que tenen Batxillerat a la província de Barcelona juntament amb la Fundació Migra Studium:

  • Participaran uns 2-3 alumnes per escola. En total, seran 18 alumnes com a màxim.

  • La formació la faran plegats/des, amb sessions a Migra Studium i sessions a les escoles, per tal de conèixer les diferents realitats. 

  • Acompanyarà a l'alumnat interessat en l'experiència un equip de tutor/es

  • El Diari de Camp serà un altre dels acompanyants de l'alumnat durant tota l'experiència, allà expressaran  i anotaran les seves vivències després de cada formació, proposant preguntes, inquietuds i reflexions al grup.

El projecte comença el 4 de novembre, l’alumnat participarà al curs que ofereix Migra Studium per tal de submergir-se en la realitat actual de la ciutat i començarà el marc teòric del TR. De febrer a juliol, l’alumnat experimentarà i escriurà el marc pràctic. El TR acabarà amb un compromís que l’alumne/a realitzarà: una pràctica de sensibilitat i/o voluntariat.