17 de març de 2022

EXPERIMENTACIÓ I MANIPULACIÓ

Què cerquem a la llar?

Identificar-se com a persona, construint la seva pròpia identitat.

Establir relacions afectives, crear vincles positius i de confiança.

Progressar en la pròpia autonomia, a través dels hàbits i les rutines que s’estableixen quotidianament.

Observar, explorar i descobrir, potenciant la seva curiositat

Comunicar i expressar les emocions en diferents llenguatges

Proximitat, diàleg i treball conjunt amb les famílies

Aquestes setmanes hem fet diferents manipulacions descobrint noves textures. Hem experimentat amb materials com és la llana, l’escuma d’afaitar, els glaçons o el paper higiènic. Aquest tres elements hem pogut potenciar la motricitat fina. Amb el paper higiènic hem fet boles, l’hem llançat i l’hem estirat. Amb l’escuma d’afaitar hem pogut deixar volar la imaginació, dibuixant fent traços i formes i amb la llana hem pogut estirar i enredar.

Mireu, mireu que divertit...