20 de octubre de 2020

Pla d'ensenyament-aprenentage on line

A mitjans del curs 19-20 totes les escoles del país es van veure obligades a tancar les seves instal·lacions a causa de la situació de pandèmia derivada de l’extensió de la COVID-19. Aquesta decisió es va prendre d’un dia per l’altre, sense marge per pensar i planificar la continuïtat de la proposta educativa de les escoles en un format totalment diferent al presencial, el format virtual.

La concreció per part dels educadors de moltes hores de feina de compartir orientacions, propostes, noves maneres de fer que permetessin acompanyar als nostres alumnes en aquesta situació tan excepcional a nivell personal i acadèmic, ha fet possible una proposta d’ensenyament online concreta i reflexionada per a cadascuna de les etapes educatives.

Una proposta viva que ajudarà a mantenir un enfocament comú a totes les etapes, que serveix de guia a tots els educadors del centre i que permet que les famílies tinguin la informació necessària per acompanyar als seus fills i filles en cas de confinament parcial o total de l’escola.

PLA D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE ON LINE