17 de febrer de 2022

Projecte tecnològic

Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)

Què és l'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)?

ABP és una metodologia d'aprenentatge actiu centrada en l'estudiant en la qual es planteja a un grup d'alumnes un problema real, un interrogant o una situació problematitzada que guia la investigació i per tant l'obtenció del coneixement. Aquesta situació permet a l'estudiant desenvolupar hipòtesis explicatives i identificar necessitats d'aprenentatge que li permeten comprendre millor el problema i assolir els objectius d'aprenentatge establerts.

Els alumnes de 3r d'ESO-TQE han començat un nou projecte dins l'àmbit tecnològic centrat en l'aprenentatge de les forces, estructures i mecanismes que podem trobar en les construccions del nostre voltant. El repte que plantegem en aquesta ABP consisteix en dur a terme un projecte tecnològic per tal de donar resposta a una necessitat de l'escola, fent ús dels diferents coneixements treballats a tecnologia.

Com activitat final l'alumnat ha construït una cúpula geodèsica aplicant la triangulació, una tècnica fonamental per aconseguir estructures estables, rígides i lleugeres.