17 de febrer de 2022

Psicomotrocitat a la llar

A partir del joc lliure i espontani esdevé el moviment, però també durant el dia a dia a la Llar, dins la quotidianitat està integrada la psicomotricitat.

A més, nosaltres comptem amb un espai molt gran i específic que ens ajuda a fer unes propostes més dirigides. En aquest espai són les educadores les que dissenyen les sessions, escullen i organitzen els materials adaptant-los a cada grup d’edat i donant seguretat física i emocional.

Les sessions de psicomotricitat amb mòduls, papers de diaris, teles, capses de cartró, etc. permetran als nens i nenes experimentar el plaer sensoriomotor, jugant de manera lliure i passant de les sensacions corporals a les expressions simbòliques.

A partir d’aquesta preparació es desenvolupen, al llarg de la sessió, diferents tipus de joc: joc sensoriomotor, joc pulsional i joc simbòlic. El joc sensoriomotor activa el sistema laberíntic i estimula, especialment, la musculatura de l’equilibri (el plaer del salt, de la caiguda, de córrer, de gronxar-se, de fer girs…). El joc pulsional aporta a l’infant la possibilitat de gaudir de la destrucció des d’un terreny simbòlic i canalitzar l’energia agressiva pròpia de l’ésser humà. El joc simbòlic aporta a l’infant un joc d’asseguració profunda o superficial, que funcionen com a escuts que protegeixen a l’infant dels conflictes menors i recents; són jocs d’identificació que permeten a l’infant jugar a “fer com si…” de manera que es poden expressar sense por i poden transformar la realitat des de la seva fantasia.