18 de febrer de 2022

Un batxillerat per viure experiències

El nostre batxillerat és una etapa de formació acadèmica i personal, plena de desafiaments en un entorn acollidor i exigent, proper i entusiasta, que obre la porta a l’educació superior.

La clau de la nostra proposta educativa rau en l’acompanyament de l’alumne per part d’un equip d’educadors (tutors, docents, psicopedagoga i consiliaris) que ofereix l’atenció personal, acadèmica i professional per fer-ho possible.

Una educació que ajudi a integrar i conduir la pròpia vida de l’alumne segons un projecte vital propi amb un acompanyament personalitzat clau. Els grups de modalitat són reduïts per a facilitar l’acompanyament i el seguiment personal amb l’objectiu d’establir diàlegs d’aprenentatge freqüents i efectius.

Per conèixer, per decidir i per créixer cal temps, cal reflexió i cal diàleg. Per aquesta raó disposem d’espais i dinàmiques que ho fan possible, a més de moments d’aturada que faciliten saber on som, com hi hem arribat, on volem anar i de quina manera volem fer-ho, més enllà del procés d’ensenyament i aprenentatge.

Treballem també per orientar acadèmicament i professionalment els nostres alumnes, acompanyant-los en el procés dels diferents itineraris i les sortides.

En aquest sentit, des de l’escola rebem les visites i l’assessorament de diferents universitats amb la finalitat d’ajudar a desvetllar i confirmar el futur professional dels nostres alumnes. Així com, la visita dels alumnes a diferents universitats, la participació a tallers i diferents activitats per complementar la informació de les universitats, i apropar-se al que serà la seva vida professional després de la seva formació universitaria.