Erasmus+

Acreditació Erasmus+

Som un centre acreditat Erasmus+ pel SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación)

Comptem amb l'acreditació Erasmus+ en l'àmbit de l’educació escolar (de Primària a Batxillerat) i en l'àmbit de la Formació Professional. 

Comptem amb un pla estructurat i a llarg termini (Pla Erasmus) amb què duem a terme projectes de mobilitat d'alta qualitat per a l’alumnat. Tenim finançament estable per a les nostres mobilitats cada any.

Imatge
Acreditació Erasmus+

Quins són els objectius d’aquesta acreditació Erasmus+?

Reforçar la dimensió europea de l'ensenyament i l'aprenentatge (tots els sectors).

Millorar la qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge en l'educació escolar.

Donar suport al desenvolupament professional del professorat, els equips directius i personal.

Fomentar l'ús de les TIC i de metodologies d'ensenyament innovadores.

Millorar l'aprenentatge d'idiomes i la diversitat lingüística.

Promoure l'intercanvi i la transferència de bones pràctiques.

Fomentar el reconeixement dels aprenentatges obtinguts per l'alumnat i el professorat durant els seus períodes de mobilitat a l'estranger.

Contribuir a la creació de l'Espai Europeu d'Educació.