3 de maig de 2024

NOVETAT a l’FP: Incorporem el CFGS d’Educació Infantil

Per al curs 2024-25, als Estudis Professionals de Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi incorporem en la nostra oferta formativa el Cicle Formatiu d’Educació Infantil. 

La Infantil és una etapa amb personalitat pròpia, que té com a objectiu el desenvolupament

global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, dels 0 als 6 anys. Aquestes capacitats abasten tots els aspectes de la persona: socials, afectius, motrius, comunicatius i cognitius. 

Al Sant Ignasi, unint la nostra experiència en Educació Infantil i la llarga trajectòria en Formació Professional, posem en marxa un programa de qualitat que permetrà als nostres alumnes dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància, mitjançant el treball per competències. L’alumnat aprendrà a acompanyar les etapes educatives de 0 a 3 anys ateses a les llars infantils o espais de lleure, així com les famílies o unitats de convivència d'on provenen. Alhora, vetllar per l’atenció especial d’infància en risc de 0 a 6 anys. En aquest marc, l’estudiant aprendrà a proposar solucions innovadores i millorar situacions professionals reals a partir de la seva observació i de la detecció del procés creatiu, així com a preparar els recursos materials necessaris per a la realització d'activitats. 

Per tot això, també oferim un treball de coneixement intern que revertirà en la millora de l'acompanyament d'aquests infants que en aquestes etapes evolutives fan un aprenentatge per impregnació.

Una proposta que capacitarà per a un model educatiu que situa l’infant en el centre del procés pedagògic, oferint-li propostes amb sentit i lligades als seus interessos i necessitats perquè sigui capaç de situar-se en el món i ser feliç. La proposta ofereix una metodologia activa, centrada en l'aprendre fent i vetllant pel desplegament del ser més essencial de cadascú.

La nostra Formació Professional promou l’ús de pedagogies actives. A partir de diversos escenaris d’aprenentatge, del contacte directe amb professionals experts d’educació infantil, dels seminaris i de les pràctiques A llars d'infantil, centres d'acollida, o entorns de lleure, de les experiències internacionals, de l’acompanyament personalitzat i de l’orientació acadèmica i professional formem professionals de gran qualitat humana, compromesos amb la professió, i amb les competències personals i professionals necessàries per respondre amb motivació i originalitat a les demandes del sector.

Imatge
Educacio infantil - FP - CFGS - Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Una formació de qualitat que dona accés a graus universitaris tant de l’àmbit nacional com internacional i al món professional.