Projecte educatiu de Primària a Jesuïtes Sarrià

Aprenem a pensar i aprenem a aprendre.

El nostre projecte educatiu a Primària

Què busquem?

La Primària Inicial (PIN), de 1r a 4t, dona continuïtat als elements pedagògics i metodològics iniciats a Infantil i promou la formació integral dels nostres alumnes. Els cursos de 5è i 6è esdevenen una Nova Etapa Intermèdia (NEI) en la maduració personal i en el desenvolupament cognitiu dels infants i donen resposta a les necessitats d’aquestes edats potenciant les intel·ligències múltiples. 

Imatge
Alumne protagonista al projecte educatiu de l'etapa de Primària de Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

L’ALUMNE PROTAGONISTA

Acompanyem per assolir uns coneixements de manera integrada, per aprendre a pensar i aprendre a aprendre. Acompanyem per obtenir una competència social i emocional, atenent la diversitat.  Aprenem a ser i actuar de manera cada vegada més autònoma, a comunicar-nos i expressar el que sentim i aprendre i viure amb sentit crític, a obrir-nos al món, a descobrir i tenir iniciativa.

Imatge
Projecte educatiu de l'etapa de Primària de Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

ENTORN: sensibilització, corresponsabilitat i compromís

Aprenem a conèixer-nos a nosaltres mateixos descobrint les nostres emocions i les dels altres, a cooperar i conviure a partir del respecte mutu. Impulsem la col·laboració activa de la família. Incorporem interaccions amb el nostre entorn més proper, comencem a comprendre què passa en el món i cultivar una mirada crítica.

Imatge
Projecte educatiu de l'etapa de Primària de Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

CONTINGUTS: significatius i propers de 1r a 4t, i connectats i oberts al món a 5è i 6è

Integrem els aprenentatges en la resolució de situacions rellevants, complexes i diverses. 

Promovem l’adquisició i ús de coneixements, habilitats i valors. Construïm el nostre aprenentatge i el relacionem en qualsevol situació.

Donem resposta a reptes reals des dels diferents àmbits de coneixement.

Imatge
Projecte educatiu de l'etapa de Primària de Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

METODOLOGIES: mobilitzadores i cooperatives, actives i diverses

Aprenem a resoldre els reptes que ens plantegem. Personalitzem els diferents interessos i ritmes d’aprenentatge. Fomentem la creativitat de l’alumne a través de l’aprenentatge per descobriment i afavorim la motivació i el treball individual i en equip en els processos d’investigació. Potenciem la vinculació amb l’entorn global i local, la participació, la corresponsabilitat i l’autonomia.

Imatge
Projecte educatiu de l'etapa de Primària de Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

AVALUACIÓ: continuada i centrada en l’aprenent de 1r a 4t, competencial, formadora i formativa a 5è i 6è

Treballem la corresponsabilitat en el propi procés d’aprenentatge i oferim estratègies per reflexionar-ne amb companys, famílies i educadors.  Ajudem en l’adquisició d’estratègies per millorar les competències, habilitats i actituds potenciant un autoconcepte positiu. Orientem la presa de decisions per a la millora de resultats.

Imatge
Projecte educatiu de l'etapa de Primària de Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

ORGANITZACIÓ: inclusiva i participativa

Acollim diversos ritmes d’aprenentatge i interessos a partir de diversos escenaris i propostes educatives. Propiciem els vincles saludables, les relacions de qualitat i la participació democràtica del nostre alumnat. Oferim espais de benestar atenent les necessitats socioemocionals dels alumnes. Incorporem la família com a membre actiu de la comunitat educativa.

Els nostres programes i projectes

Dimensió global

Accedim al coneixement en un entorn multilingüe, multicultural i globalitzat. 

Incidim en l’aprenentatge incorporant l’anglès en diferents àmbits de coneixement i context proper a l’alumnat. A partir de 5è, promovem intercanvis virtuals i estades a l’estranger i la incorporació de llengües estrangeres com el francès i l’alemany. 

Projecte lector i gaudi per la lectura

De 1r a 4t, assentem les bases de la lectura i escriptura i despertem en els infants el gust per llegir. Construïm conjuntament eines i estratègies per descobrir i comprendre el món que ens envolta. Llegim jugant: fomentem la participació, el treball entre iguals i l’autoregulació en la lectura. A partir de 5è, treballem l’elaboració i l’expressió d’una opinió pròpia sobre les lectures així com l’autonomització i interiorització del procés de lectura. Millorem l’expressió i comprensió oral i les competències comunicatives i lingüístiques.

Ambients d’aprenentatge

A 1r i 2n de Primària oferim espais, amb propostes i materials variats, dissenyats perquè els nens/es puguin construir els seus propis aprenentatges a partir del joc, l'exploració, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu i l’aprenentatge des de l’interès i el plaer. A partir d’aquestes propostes, els infants investiguen, els sorgeixen dubtes, fan hipòtesis, busquen diferents formes de solució i arriben a conclusions.

Projecte Robòtica

De 1r a 4t aprenem a programar, construir i resoldre els problemes que es plantegen, de manera autònoma i creativa. Treballem en grups cooperatius i superem els reptes proposats a partir de l’assignació de rols.

Aula de Natura

Aprofundim en el coneixement del medi que els envolta. Aprenem a respectar la natura i la seva conservació. A través del Learning by doing els nens i nenes fan observació directa i tenen cura de l’hort.

Natació

En les instal·lacions de l’escola i dins de l’horari lectiu, per a tots els alumnes de P3 fins a 6è de Primària. Com activitat paraescolar per als alumnes de P5 a 2n de Batxillerat.

Projecte Crea

A partir de 5è i fins 2n d’ESO potenciem la creativitat, permetent que l’alumne suggereixi i esculli un projecte segons els seus interessos i aptituds.

Desenvolupem l’actitud emprenedora i promovem una creació col·lectiva en què tothom aporta el millor de si mateix i ho posa al servei dels altres. 

Mostrem la nostra feina a les famílies.

L’espai Manresa, Pren-te temps i voluntariat

Fomentem el diàleg entre alumnes i educadors i la mirada cap a l’interior. 

Descobrim el món amb una mirada diferent i desenvolupem tècniques que ajuden a regular i gestionar la convivència dins de l’aula i fora. Proposem també activitats de voluntariat dintre de l’escola acompanyant els més petits i promovent campanyes solidàries i de conscienciació.

L’anglès a Primària

«...users and learners are capable of communicating and learning in a multilingual environment.»

Basem l’aprenentatge en diversos corrents pedagògics: la teoria de les intel·ligències múltiples (cançons, diàlegs, activitats, actuacions, concursos); la intel·ligència emocional (motivació, empatia, l’habilitat per relacionar-se); la teoria de la veu generadora (els alumnes aprenen una llengua estrangera de la mateixa manera que van adquirint la seva llengua materna). 

Potenciem el coneixement i el respecte per la cultura de països de parla anglesa.