Projecte educatiu Llar d’infants

Curiositat, desenvolupament del llenguatge i créixer confiats i segurs.

El nostre projecte educatiu a la Llar d’infants

Imatge
Alumne de la llar d'infants de l'escola Jesuites Sarria - Sant Ignasi jugant

L’ALUMNE PROTAGONISTA

L’infant és únic, amb les seves potencialitats, necessitats, ritmes i interessos propis. A la nostra llar avancem en la creació de la pròpia identitat. Establim relacions afectives i la integració i adaptació en l’entorn. Progressem en la pròpia autonomia: resolem situacions, prenem iniciatives, adquirim hàbits quotidians. Observem, explorem i descobrim. Aprenem des de la curiositat. Fomentem la confiança en un mateix. Treballem i dialoguem amb proximitat amb la família. Oferim estones de calma, dinàmiques d’inici i final de la jornada i gestió de les emocions. Integrem l’anglès en el dia a dia. Ajudem en la socialització de l’infant.

Imatge
Alumnes i docent de la llar d'infants de l'escola Jesuites Sarria - Sant Ignasi rient

ENTORN: eduquem conjuntament

Treballem conjuntament en el creixement de l’infant, connectant allò quotidià entre casa i l’escola. Família i educadors participem de forma activa en la vida de l’escola, i en som referents i models. Oferim un contacte continuat, personalitzat i de confiança mútua. 

Establim vincles positius i afectius que afavoreixen el desenvolupament i la socialització. 

Imatge
Alumne de la llar d'infants de l'escola Jesuites Sarria - Sant Ignasi jugant

CONTINGUTS: des de la quotidianitat i el joc

Aprenem a través dels hàbits i rutines quotidianes per desenvolupar l’autonomia personal, respectant el ritme maduratiu de cada infant.

Partim del més proper per anar descobrint, de mica en mica, el que ens és més llunyà.

Descobrim i descodifiquem els diferents llenguatges (lingüístic, matemàtic, corporal, artístic i musical). Oferim contacte diari amb l’anglès.

Imatge
Alumna de la llar d'infants de l'escola Jesuites Sarria - Sant Ignasi

METODOLOGIES: actives, lúdiques i adaptades a les necessitats dels infants

Promovem el joc com a font d’aprenentatge i presentem activitats en forma de joc. 

Impulsem el moviment com a catalitzador del desenvolupament físic natural. 

Treballem l’estimulació sensorial, potenciem la descoberta, l’experimentació i la manipulació com a font primera de coneixement.

Imatge
Alumne de la llar d'infants de l'escola Jesuites Sarria - Sant Ignasi jugant

AVALUACIÓ: personalitzada i compartida

Respectem el ritme vital i d’aprenentatge de l’infant. Adaptem el procés i l’acompanyament des d’on es troba l’infant per propiciar-ne el creixement.

Observem de manera constant i sistemàtica per disposar d’informació sobre els comportaments i les actuacions dels infants. 

Avaluem de manera qualitativa, explicant i valorant l’evolució, partint d’un acompanyament compartit i participatiu d’educadors i famílies.

Imatge
Alumne de la llar d'infants de l'escola Jesuites Sarria - Sant Ignasi estirat amb un conte

ORGANITZACIÓ: flexible per atendre les necessitats dels infants, les famílies i l’equip

Adaptem l’activitat del dia a allò quotidià, adaptant-la als interessos de l’infant i al grup.

Estructurem l’horari de manera flexible d’acord amb els ritmes biològics dels infants.

Garantim la qualitat de la tasca educativa oferint oportunitats d’aprenentatge i cura dels infants. Ens basem en la comunicació diària i confiança mútua amb les famílies.

Establim vincles positius i afectius gràcies a la presència constant i estable de l’equip d’educadors referents.

Espais de ciència, experimentació i joc

Aquest curs estrenem un laboratori pensat per als alumnes d’Infantil.

Un espai en què l'experimentació, unida a l'acompanyament del docent, esdevé ciència.

Presentem diferents propostes, i els infants, per internivells, aprenen a partir de l'assaig i l'error, canvis de variables i preguntes que els permeten pensar i tornar-ho a provar.

Imatge
Alumnes de l'escola Jesuites Sarria - Sant Ignasi

Un dia a la llar