13 de setembre de 2023

Què passa cada tarda a les 15.00 h al MOPI?

Comença l’hora d’Storytelling, una de les dinàmiques d’exposició en llengua anglesa a l’etapa d’educació infantil.

La motivació és el més important perquè un infant tingui ganes de parlar i de comunicar-se en una llengua. Per aquest motiu, l’aprenentatge de la llengua anglesa s’ha de basar en contextos motivadors, fent ús per part de l’adult d’un llenguatge ben estructurat que permeti al nen o la nena tenir seguretat davant l’adquisició d’una nova llengua.

 

I com es fa tot això? Partint de contes que presenten una història amb unes estructures de llenguatge clares i un fil narratiu que els petits poden seguir amb facilitat; també s’aprofiten les cançons amb una estructura de llenguatge que es va repetint i que en molts casos s’acompanyen de gestos que faciliten l’aprenentatge de vocabulari. Tot això, acompanyat d’scaffolding, és a dir, d’acompanyament amb diferents suports, ja siguin visuals, modelatge, etc., per tal de fer el llenguatge entenedor.

 

A part d’aquest escenari totalment immersiu en llengua anglesa, també tenim altres moments de la vida quotidiana on aquest idioma es fa present: en moments de goodmorning, en els quals fem les rutines del dia a dia en aquesta llengua; en moments de racons i tallers, on trobem una d’aquestes propostes en anglès; i, finalment, l’escenari de moviment, on descobrim les nostres possibilitats motrius en aquesta llengua.

 

Per a nosaltres, les llengües són una gran riquesa i vetllem per tal que el MOPI sigui una comunitat plurilingüe en tots els sentits, en què les diferents llengües i llenguatges flueixin d’una manera natural i agradable per a tots els infants.

Imatge
Storytelling a MOPI