Projecte educatiu de Jesuïtes Educació.

Impulsem una proposta educativa global a tots els nostres centres. Avancem junts per educar l’alumnat en la seva dimensió acadèmica i també personal. Descobriu la nostra visió de l’educació.

Projecte educatiu

Horitzó+

L’Horitzó+ és el nostre projecte d’educació jesuïta, un projecte global i amb continuïtat al llarg de les etapes. Mirem al futur amb esperança i vocació per convertir l’alumnat en persones capaces de transformar el seu entorn a través de cinc eixos que treballen per desenvolupar:

Les competències clau del segle XXI

Una educació que integra habilitats com la flexibilitat, la creativitat, el treball en equip i la capacitat comunicativa.

Imatge
Projecte educatiu de les escoles de la xarxa de Jesuites Educacio

L’esperit crític

Fomentem la reflexió perquè l’alumnat prengui les decisions que orientin les seves accions i comportaments del futur.

Imatge
Aprenentatge personalitzat de la xarxa de Jesuites Educacio

L’aprenentatge personalitzat

Adaptem l’aprenentatge al creixement personal de cada persona. Considerem les seves necessitats i ritmes per plantejar metodologies que despertin habilitats i talents.

Imatge
Projecte educatiu de les escoles Jesuites Educacio

La ciutadania global

Una proposta educativa completa que té en compte reptes reals i prepara l’alumnat per comprendre el món i millorar-lo.

Avaluar per aprendre

Entenem l’excel·lència acadèmica com a dimensió de creixement personal. Per això potenciem que l’alumnat estableixi els seus propis objectius de millora.

Situem la nostra proposta educativa en un marc global d’actuació: la pedagogia ignasiana

Paradigma pedagògic ignasià

El paradigma ignasià converteix qualsevol experiència en una oportunitat per aprendre. A les escoles, l’alumnat creix en sentit acadèmic i humà, per millorar les seves relacions amb el món i amb els altres.

Imatge
Projecte educatiu de la xarxa de Jesuites Educacio

Dimensió social

Obrim les escoles al món per construir un futur esperançador. Despertem en l’alumnat l’esperit crític i la cura per l’entorn. Inspirem una forma de veure la vida transformadora, que canvia la realitat que ens envolta.

Sostenibilitat i ecologia a JE: La cura de la casa comuna

«La conservació en el temps de les condicions de vida del planeta és una responsabilitat humana carregada de sentit ètic i espiritual», assenyala Arturo Sosa, el pare general de la Companyia.

Promovem un estil de vida compromès amb l’entorn natural. Impulsem projectes interdisciplinaris que generen reptes que necessiten resposta. Mobilitzem el coneixement en contextos concrets: que es poden tocar, que es poden viure. Conscienciem en la cura de la casa comuna des de l’acció.

Una mirada al nostre entorn: La implicació als nostres barris

Obrim les escoles al barri per millorar l’entorn a través de projectes amb vocació de servei.

Establim vincles amb col·lectius amb necessitats específiques, generant inclusió, convivència intergeneracional i adquisició d’habilitats. Col·laborem amb centres cívics municipals, coordinadors d’entitats, associacions de veïns i fundacions. Ho pensem, ho fem i ho aconseguim.

La cultura de l’hospitalitat: Escenari Frontera

Defensem la inclusió de les persones que fugen cada dia dels seus territoris per realitats diverses: la guerra, la persecució política, ètnica, religiosa, la pobresa o la cerca d’oportunitats. Apostem per un món millor fomentant la convivència, la pluralitat i la diversitat com a eixos vertebradors de la nostra societat. En aquest context, impulsem la cultura de l’hospitalitat des de la nostra escola. Activem aquesta iniciativa amb l’alumnat a partir dels «Escenaris Frontera».

Dimensió internacional

L’activitat internacional és un pilar de la nostra estratègia educativa, que aprofita, a més, la dimensió mundial de les entitats educatives de la Companyia de Jesús. Obrim les escoles a la societat i col·laborem amb agents d’arreu del món. Formem l’alumnat amb metodologies com la immersió lingüística i projectes multiculturals amb intercanvis virtuals i presencials.

Imatge
Dimensio social de la xarxa Jesuites Educacio

Dimensió espiritual

A la nostra proposta educativa transformadora incloem una dimensió espiritual basada en una educació de valors, convivència i emocions. Ajudem l’alumnat a créixer com a persones amb una visió espiritual integral, humanista i humanitzadora.

Imatge
Dimensio espiritual de les escoles de la xarxa de Jesuites Educacio