25 de maig de 2021

FP DUal, una aposta ferma a Jesuïtes El Clot. Article de El Periódico

Cap a final del curs 2011-2012 va sorgir la proposta de Formació Professional en Modalitat Alternança Dual a Jesuïtes El Clot, com una nova manera d'enfocar la formació professional.