27 de novembre de 2023

Jornada formativa de l'equip de monitoratge

Més de 35 monitors i monitores de l'espai migdia, han participat d’una formació específica per a poder fer una primera atenció davant d'una hipotètica urgència que pugui succeir durant l’espai migdia

La primera part de la formació, de mans de la infermera de matins de l’escola, l’Ariadna, ha consistit en una part més teòrica de les diferents al·lèrgies i intoleràncies dels alumnes que fan ús del servei de menjador, i com cal actuar davant un shock anafilàctic. 

La segona part ha consistit en diferents tallers de primers auxilis pediàtrics impartits per alumnes de 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències Sanitàries. 

Aquests tallers, que ja fa uns anys que realitzem a l’escola, preparen als monitors i monitores per saber actuar davant ennuegaments, parades càrdio respiratòries, pèrdues de consciència i reaccions al·lèrgiques. 

Va ser una jornada formativa molt valorada per tot l’equip de monitoratge, on diferents departaments de l’escola – Infermeria, MENOF i FP - es van unir ver uns mateix objectiu, la cura dels i de les nostres alumnes.

Imatge
formació MENOF

diferents departaments de l’escola – Infermeria, MENOF i FP - es van unir ver uns mateix objectiu, la cura dels i de les nostres alumnes