8 de novembre de 2023

Taller DALI (Discernir A La Ignasiana)

Ho hem tornat a fer. 498 alumnes i 22 professors i professores de 3r d'ESO  a 2n de batxillerat han realitzat el Taller DALI (Discernir A La Ignasiana) a La Conreria

El DALI no és una sortida solament, és un procés que es pauta en quatre cursos i cada edat treballa el taller des d’un nivell d’aprofundiment adaptat a la seva edat i al seu procés vital. 

El valor de fer-ho tots i totes en un mateix entorn, La Conreria, dona una força i una significació molt gran al taller. Posem en valor una riquesa fonamental de l’espiritualitat ignasiana: el discerniment. I elles i ells estan en un moment de la vida que els està tocant prendre decisions. 

Amb moments de reflexió, dinàmiques de grup i estones per a compartir s’avança per a créixer en la capacitat de discernir, per a poder escollir amb llibertat i responsabilitat  a la llum de la metodologia ignasiana. 

El taller DALI és, potser, l’activitat que vincula més la tutoria i la pastoral. Tutors i tutores i pastoralistes preparen els continguts. Els i les tutors/es són els qui guiaran l’activitat amb els i les seves alumnes. Això permet veure i treballar processos personals dels i de les alumnes.El Taller ha estat tot un èxit organitzatiu i de sentit experiencial, a tots els nivells, gràcies a la implicació de tots i totes, docents i alumnes.  

Ho hem fet amb il·lusió i n’hem tornat molt plens/es i contents/es!

Ho hem fet amb il·lusió i n’hem tornat molt plens/es i contents/es!