3 de abril de 2020

Urgent! El Departament de salut necessita personal

Informem de la necessitat urgent de contractació de persones per treballar en diferents centres assistencials

El Departament de Salut juntament amb el Departament d’Ensenyament ens ha fet arribar una demanda urgent adreçada a l’alumnat major d’edat per ocupar llocs de treball en hospitals temporals.  En concret, la necessitat de contractació va dirigida a l’alumnat dels cicles formatius següents:

CFGM Cures auxiliars d’infermeria

CFGM Emergències sanitàries

CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

CFGS Radioteràpia i dosimetria

CFGS Higiene bucodental                      

La possibilitat de contractació està oberta tant a l’alumnat titulat en alguna de les titulacions esmentades com alumnat en procés de formació atenent a l’ordre SND/299/2020 del 27 de març, on s’indica que es podran subscriure contractes laborals de duració determinada, d’auxili sanitari, als estudiats d’últim curs de formació professionals.

Les persones que estiguin interessades caldrà que omplin el formulari següent i restar a l’espera del contacte per part del Departament de Salut via telèfon o correu electrònic.

Tot agraint la vostra col·laboració.

 

Podeu obtenir més informació a: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/crida-nous-espais/