Espai Migdia

Espai Migdia

L’escola ofereix un servei d’Espai Migdia dins la franja horària de 13 a 15h. Durant aquest temps, l’alumnat està acompanyat per un equip d’educadors de migdia que treballa conjuntament amb la resta de la comunitat educativa de l’escola:

  • Formació: al llarg del curs realitzem formacions en prevenció i resolució de conflictes, pràctiques restauratives, entorn segur i protecció de dades.
  • Contacte diari amb els tutors i tutores de cada curs per fer un feedback de tot allò que succeeix durant el dia a dia.
  • Coordinació amb l’equip del Departament d’orientació psicopedagògica de l’escola per acompanyar a l’equip en la seva tasca diària.
  • Acompanyats per la direcció i coordinació de l’Espai migdia.

A l’escola disposem d’un menjador amb cuina pròpia. Garantim una alimentació sana i equilibrada i mostrem sensibilitat amb els menús especials. Treballem els hàbits i les conductes saludables i complementem l’activitat amb una sèrie d’activitats durant aquesta estona de lleure.

A més a més, l’escola participa dins el projecte de Menjadors més sans i sostenibles de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Activitats que oferim:

  • Activitats d’evangelització.
  • Activitats musicals: Escola de Música (iniciació musical, classes d’instrument) i cant coral. Activitats lúdiques.
Descàrregues
Imatge
Menjador de l'escola Jesuïtes Sant Gervasi