24 de abril de 2020

Acompanyament acadèmic, personal i espiritual

L’acompanyament acadèmic, i molt especialment l'acompanyament personal i espiritual de l’alumnat, continua sent la prioritat per a nosaltres, i, per aquest motiu la proposta organitzativa del tercer trimestre incrementa la presencialitat i visibilitat del professorat respecte dels alumnes i garanteix l’efectivitat de les activitats proposades i de la seva avaluació.

 

A més, des de l’Escola ens continuem coordinant per donar una resposta coherent, equilibrada i inclusiva que respongui a la realitat  a les necessitats i diversitat del nostre alumnat:

 

MOPI:

“Aules obertes” (Hangouts Meet), amb els tutors i especialistes al llarg de la setmana, ja siguin en gran o en petit grup. 

A finals de setmana un contacte amb el tutor, en grups reduïts, per fer el seguiment personal dels alumnes

Acompanyament acadèmic,  personal i espiritual de l’alumne, amb el suport constant del Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP).

Disponibilitat de les docents mitjançant el correu electrònic.

 

PIN:

Tutories setmanals, en grups reduïts, mitjançant videoconferència, per l’acompanyament acadèmic,  personal i espiritual de l’alumne, amb el suport constant del Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP).

Seguiment acadèmic de l’alumne: presentació i retorn de les tasques i resolució de dubtes, mitjançant  videoconferències setmanals, xats i correus electrònics i/o recull de vídeos, àudios, imatges, documents mitjançant google drive.

Utilització de diferents recursos: àudios, vídeos setmanals, sites... fets per l’equip d’educadors.

Proposta d’aules obertes, al llarg de la setmana, en gran grup, amb plantejaments: musicals, d’hàbits saludables, d’anglès o de lectura de contes, a càrrec de l’equip d’educadors de la PIN, mitjançant Hangouts Meet.

NEI

Tutories individuals o grupals mitjançant videoconferència per al seguiment global  dels alumnes setmanalment, amb el suport i seguiment constant del Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP).

Seguiment personal i acadèmic de l’alumne: presentació tasques, resolució de dubtes, retorn de les tasques, a través de diferents canals de comunicació: 

Interaccions directes diàries amb l’equip d’educadors dels diferents àmbits via videoconferències i/o xats amb l’alumne en funció de les activitats d’aquell dia i la necessitat de cada àmbit. 

Interaccions indirectes durant l’horari lectiu amb l’equip d’educadors via vídeos, àudios, correus electrònics i/o Google drive.

 

TQE/BATX

Tutories setmanals individuals i/o grupals mitjançant videoconferència per al seguiment global dels alumnes, amb el suport i seguiment constant del Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP). 

Escenaris que continuen facilitant la presa de consciència del moment personal i vital de l’alumne, inicis i finals de setmana, acompanyament consiliaris i grups de renovació de la fe.

Seguiment personal i acadèmic de l’alumne: presentació tasques, resolució de dubtes i retorn de les tasques realitzades, mitjançant diferents canals de comunicació: 

Interaccions directes (sincròniques) diàries amb l’equip d’educadors dels diferents àmbits via videoconferències o xats.

Interaccions indirectes (asincròniques) diàries amb l’equip d’educadors via videos, audios, correus electrònics, google drive