28 de gener de 2022

Jesuïtes Educació enriqueix el batxillerat amb l'incorporació d'una assignatura virtual

Els primers alumnes en cursar una matèria en línia destaquen sobretot la importància de poder estudiar una assignatura que d’altra manera no podrien fer, la flexibilitat horària, l’autonomia i conèixer i treballar amb altres alumnes de la Xarxa

El procés d’innovació pedagògica en què Jesuïtes Educació es troba immers des de l’any 2014, l’anomenat Horitzó +, ha fet una passa endavant aquest curs 2021-2022 tot incloent una assignatura virtual a l’oferta educativa del Batxillerat.

Un dels aprenentatges sorgits de la pandèmia ha estat com un bon ús de la tecnologia ajuda al procés educatiu. Després d'un període de reflexió a partir de l’experiència viscuda, Jesuïtes Educació ha impulsat aquesta nova proposta per tal de potenciar l'aprenentatge híbrid a la Institució.

L’objectiu és ampliar la proposta formativa d’aquesta etapa oferint a l’alumnat més opcions a la tria de matèries que conformen el seu itinerari. El format virtual flexibilitza i augmenta les diferents combinacions possibles en la tria de matèries eliminant les incompatibilitats horàries pròpies d'un format presencial. Això permet que l'alumnat pugui donar més resposta als seus interessos.

Literatura Universal, la matèria triada

Tenint en compte els interessos i necessitats detectats a les vuit escoles de la Xarxa, l’assignatura escollida per començar aquesta iniciativa ha estat Literatura Universal, amb un total de setze alumnes de Jesuïtes El Clot, Sarrià i Sant Gervasi. La matèria va amb sintonia amb el model educatiu de Jesuïtes Educació garantint elements claus com l'acompanyament de l'educador, la metodologia i l'avaluació competencial. Un equip d'educadors de les escoles van rebre formació específica des de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) per afrontar aquest repte.

Potenciem el treball autònom de l’alumnat

Una hora a la setmana els alumnes realitzen una classe sincrònica -tots connectats virtualment en directe- amb el docent. La resta d’hores de l’assignatura, emmarcades també en horari lectiu, són de treball autònom. Això permet a l’estudiant tenir poder de decisió sobre la gestió del seu temps, prioritzant el treball segons les necessitats de cada moment. Es promou, per tant, l’autoregulació i la responsabilitat d’un alumnat que està preparant-se per als seus estudis superiors.

Per altra banda, l’aprenentatge de competències digitals que porta implícit fer una assignatura virtual (els alumnes treballen i es relacionen en línia) aproxima a l’alumnat a un context i a un entorn de treball que serà el mateix que tindrà  al món universitari, primer, i al món laboral, després.

Valoracions i continuïtat de la proposta

Els primers alumnes en cursar una matèria en línia destaquen sobretot la importància de poder estudiar una assignatura que d’altra manera no podrien fer, la flexibilitat horària, l’autonomia -en un any on el ritme d’estudis és vertiginós- i l’oportunitat de conèixer i treballar amb altres alumnes de la xarxa jesuïta. 

Aquest projecte continuarà creixent el curs vinent mitjançant la incorporació de noves matèries, per un banda, i amb la col·laboració d'un equip de recerca de la Universitat de Barcelona, per l’altra.