4 de març de 2021

L'escola surt a TVE2

  Dins del programa “La aventura del saber” a TVE2,  s'ha emès el reportatge "Evaluación, ¿asignatura pendiente?.

El reportatge posa en valor el model d'avaluació de la nostra escola, un dels essencials del nostre model pedagògic.

Una avaluació continuada amb la participació activa de l'alumnat per implicar-ho en la millora de les seves competències i resultats. Una avaluació per:

- Garantir que l'alumnat assoleixi les competències i els objectius clau de cada etapa.

- Orientar l'alumnat en la millora dels seus resultats acadèmics.

- Facilitar a l'alumnat l'adquisició d'estratègies per conduir el seu aprenentatge al llarg de la vida.

- Ajudar l'equip d'educadors/es a donar una millor resposta a les necessitats individuals de l'alumnat.

 

Enllaç per visualitzar-ho (34’:29”):
La aventura del saber - 04/03/21 (rtve.es)