Projecte educatiu d’ESO

Una proposta pedagògica amb una mirada integral de la persona.

L’ESO és una etapa de maduració personal i desenvolupament vital. En aquest pas de la infantesa a la joventut és rellevant el treball de l’autoconeixement per descobrir les seves competències, valors, habilitats i allò que se senten cridats a fer.

El nostre projecte educatiu a ESO

Imatge
Projecte educatiu de l'etapa d'ESO a Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

L’ALUMNE PROTAGONISTA

Ens endinsem en la construcció de la seva pròpia personalitat. Treballem l’autoconeixement i la interioritat per créixer d’una manera integral i harmònica. Fomentem el treball en equip, la resolució de problemes i el pensament crític. Incidim en la competència comunicativa, encoratgem l’aprenentatge de llengües estrangeres (anglès, francès i alemany), animem en la gestió del propi aprenentatge i assentem actituds i valors.

Imatge
Projecte educatiu de l'etapa d'ESO a Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

ENTORN: promotor de l’orientació vocacional

Avancem en el coneixement de nosaltres mateixos i dels altres, en la sensibilització i compromís.  Comprenem què passa al món, cultivem la mirada crítica i impulsem el desig de participar en la millora de l’entorn. Potenciem els aprenentatges dins i fora de l’aula.

Apostem per una comunicació flexible amb les famílies, fluida i atenta a les necessitats. Cerquem l’apropament, la participació i el seu testimoni professional i vital. Vetllem per un entorn relacional de convivència, participació i respecte.

Imatge
Projecte educatiu de l'etapa d'ESO a Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

CONTINGUTS: connectats i oberts al món a 1r i 2n, connectats als interessos de l’alumnat a 3r i 4t

Construïm el nostre aprenentatge perquè sigui significatiu. Treballem els continguts de manera integrada donant resposta a reptes reals i complexos des dels diferents àmbits de coneixement. S’aborden des d’una perspectiva competencial per afavorir les habilitats, actituds i valors necessaris per al segle XXI.

Oferim itineraris educatius diversificats perquè cada alumne pugui orientar la seva vocació.

Imatge
Projecte educatiu de l'etapa d'ESO a Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

METODOLOGIES: actives, diverses i personalitzades

Aprenem a resoldre els reptes que ens plantegem. Personalitzem els diferents interessos i ritmes d’aprenentatge. Fomentem la creativitat de l’alumne a través de l’aprenentatge per descobriment i afavorim la motivació i el treball individual i en equip en els processos d’investigació. Potenciem la vinculació amb l’entorn global i local, la participació, la corresponsabilitat i l’autonomia.

Imatge
Projecte educatiu de l'etapa d'ESO a Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

AVALUACIÓ: competencial, formadora i formativa a 1r i 2n, acreditadora per a la millora contínua a 3r i 4t

Oferim estratègies per aprendre a aprendre, per al creixement acadèmic i personal al llarg de la vida. Orientem la presa de decisions per a la millora de resultats. Ens centrem en el desenvolupament competencial de les persones per donar resposta a les necessitats reals.

Imatge
Projecte educatiu de l'etapa d'ESO a Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

ORGANITZACIÓ: inclusiva i participativa, flexible i democràtica

Oferim espais preparats per respondre a la diversitat, aules digitals i connectades per una educació globalitzada i en xarxa. Afavorim el treball individual i col·laboratiu, potenciem els processos d’investigació, experimentació i diàleg, i vinculem escenaris educatius dins i fora de l’escola.

Els nostres programes i projectes

Programa internacional

Apostem per les llengües estrangeres. Promovem intercanvis virtuals i estades a l’estranger de curta i de llarga durada. Incidim en l’aprenentatge de la competència comunicativa de l’anglès i del francès i l’alemany com a llengües estrangeres. 

Obrim nous horitzons als nostres alumnes, convidant-los a viure en diferents contextos culturals i socials.

Projecte Crea

A 1r i 2n d’ESO seguim potenciant la creativitat, permetent que l’alumne suggereixi i esculli un projecte segons els seus interessos i aptituds. Desenvolupem l’actitud emprenedora i promovem una creació col·lectiva en què tothom aporta el millor de si mateix i ho posa al servei dels altres. Mostrem la nostra feina a les famílies.

Consell d'estudiants

Comptem amb un òrgan de representació de l’alumnat (escollit de forma democràtica pels seus companys/es). Representa l’alumnat, vetlla perquè es respectin els seus drets, fomenta la participació acceptant propostes i vetlla per la bona convivència a l’escola i l’entorn proper.

Orientació vocacional i per als estudis (OVE)

Ajudem a detectar quins són els valors, actituds i talents mitjançant un itinerari personal de descoberta.  Comencem a elaborar el propi projecte de vida. Proporcionem experiències com el mentoratge en el món laboral, moments per a la reflexió i el treball de la interioritat.

Acompanyem en el descobriment de qui són i quina direcció volen donar a la seva vida.

Pren-te temps i voluntariat

Reunim setmanalment els alumnes de 1r i 2n d’ESO per compartir la vida, descobrir el món amb una mirada diferent, per endinsar-se en el seu interior a l’Espai Magis. 

Fomentem el diàleg entre alumnes i educadors.

Desenvolupem tècniques —com Disciplina Positiva— que els ajudin a regular i gestionar la convivència dins de l’aula i fora. 

Proposem també activitats de voluntariat dintre de l’escola acompanyant els més petits i promovent campanyes solidàries. 

Depèn de TU

A 3r i 4t d’ESO proposem aquest escenari d’aprenentatge transversal de dos anys perquè l’alumnat integri el compromís, la corresponsabilitat i el servei com a eixos principals de la seva quotidianitat. Potenciem la presa de consciència i l'empatia amb les necessitats del món que els envolta. Ajudem que siguin sensibles a les diferents realitats que configuren el seu entorn, des del més proper al més llunyà, i proactius en la seva millora. 

Proposem el voluntariat al Casal Loiola o el programa «Joves per als altres» com a via de contacte directe amb els col·lectius més vulnerables i les seves necessitats. Eduquem en valors des de la fe cristiana.