L’escola concertada d’ESO a Lleida.

Treballem per desenvolupar els àmbits humà, acadèmic, social i espiritual.

ESO

Impulsem el desenvolupament dels infants

Seleccionem els continguts significatius per fomentar el pensament analític, crític i creatiu, i per afavorir l'excel·lència personal i acadèmica.

 

Com apliquem el nostre projecte educatiu Horitzó+?

Avantposem la dimensió funcional i social del llenguatge, sense oblidar les convencions lingüístiques, oferint, a més de les pròpies de la comunitat, dues llengües addicionals (anglès i alemany/francès).

Utilitzem metodologies que desperten experiències significatives, especialment el treball per projectes i aprenentatges basats en situacions reals, per poder comprendre i millorar l’entorn, amb activitats vinculades al compromís i la transformació social.

Entenem l’avaluació com un procés perquè cada persona sigui conscient de què aprèn i com ho aprèn, pugui autoregular-se i adquirir estratègies de millora.

Tot plegat, en uns espais estimulants que afavoreixen les relacions personals, l’aprenentatge actiu, la creativitat i la participació, per donar resposta a les necessitats del segle XXI i educar per una ciutadania global.

El nostre equip docent

En formació constant

Som un equip de professionals que treballem en docència compartida per conèixer i acompanyar amb les famílies el procés de creixement de l’alumnat, en especial l’orientació vocacional i professional de cadascun dels i les alumnes.

Image
Dolors Solsona, directora d'ESO a Jesuïtes Lleida

Equip docent

Mestres que treballen de forma conjunta i col·laborativa en els diferents projectes, àmbits, matèries de l’educació dels alumnes.

Image
Jesuïtes Lleida

Equip d’orientació psicopedagògica

La funció més important de l’orientadora és acompanyar mestres i alumnes al servei de la inclusió i entenent tots els nens i nenes com a únics i diversos.

Image
Jesuïtes Lleida

Educadors/es espai migdia

Durant les estones de menjador i d’espai migdia, els educadors/es fan un acompanyament proper per tal que aquest espai d’educació no formal sigui enriquidor per a tothom.

Image
Jesuïtes Lleida

Els nostres serveis

Tot allò que podem fer per a l’alumnat d’ESO i les famílies a la nostra escola.

Infermeria

Posem el servei d'infermeria a disposició de tot l’alumnat, durant tot l'horari lectiu.

Coneix la infermera escolar

Menjador i mitja pensió

Ens preocupem de l'alimentació dels infants i adolescents. Disposem de cuina pròpia i d'un equip altament qualificat de professionals que cuina el menú diàriament.

Transport escolar

Oferim transport escolar segur i sostenible a l’alumnat que ho necessiti. Adreçat als alumnes de Secundària. A cada ruta hi ha una educadora que s'encarrega de l'ordre i la seguretat dels alumnes dins de l'autocar, així com del control en la pujada i baixada a les parades.

Coneixeu el servei de transport

Aula d'estudi

Espai que acull l'alumnat de secundària que ha de romandre a l'escola un cop acabades les classes, de 15.45 h a 16.45 h, els dies que no té setena hora.

Aquest espai és d’ús exclusiu i gratuït per a:

  • Alumnes que utilitzen rutes de transport escolar en rutes de pobles que només tenen horari de tornada a les 17 h.
  • Alumnes que  van amb cotxe particular i tenen germans a infantil, primària o secundària (el dia de 7a hora).
Normativa aula d'estudi

Activitats extraescolars, casals i colònies d’estiu

Gran ventall d'activitats de diferents àmbits fora de l'horari pròpiament escolar, o bé al migdia o bé a la tarda, en acabar les classes de Secundària.

Oferta d'Activitats - MENOF

Les nostres instal·lacions

Apostem per millorar i adequar totes les nostres instal·lacions a les necessitats de l’alumnat. Som els pioners en modificar el concepte d’aula per millorar l'educació.

Coneixeu les nostres instal·lacions
Image
Aula de l'ESO de l'escola Jesuites Lleida
Image
Aula exerior de l'ESO de l'escola Jesuites Lleida
Image
Laboratori amb alumnes de l'ESO de l'escola Jesuites Lleida
Image
Entorn natural de l'escola de Jesuites Lleida

Activitats extraescolars

Oferim activitats de diferents àmbits (artístic, musical, esportiu i cultural) en horari de migdia o tarda (de 15.45 a 16.45h).

Image
Extraescolars esportives a les escoles de la xarxa Jesuites Educacio

Esportives

Promoure la pràctica de l’activitat esportiva a través del joc i la convivència.

Image
Extraescolar culturals a les escoles de Jesuites Educacio

Culturals

Aprendre a desenvolupar diferents capacitats i plantejar reptes per afavorir l’aprenentatge.

Image
Casal extraescolar de l'ESO de l'escola Jesuites Clot

Casal d’estiu i colònies

Educar en el temps de lleure per contribuir en el seu desenvolupament integral d’acord amb el nostre ideari: educació en valors, cultura de la inclusió i servei als altres.

Coneixeu la nostra escola concertada d’ESO a Lleida

Dades de contacte