Preinscripcions a Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver Raimat

Aquí trobareu tota la informació per fer la preinscripció  a la nostra escola

Preinscripcions

Comencem amb vosaltres el procés de preinscripció

Us donem tota la informació necessària per completar la preinscripció a les nostres escoles jesuïtes.

 

Dates clau

Aquí trobareu les dates clau del procés de preinscripció i matrícula escolar per al curs 2024-25 per cada etapa.

PREINSCRIPCIÓ:

 • Educació Infantil: preinscripció del 6 al 20 de març de 2024
 • Educació Primària: preinscripció del 6 al 20 de març de 2024
 • Educació Secundària: preinscripció del 8 al 20 de març de 2024

 

MATRÍCULA:

 • Educació Infantil, Primària i Secundària: del 18 al 26 de juny de 2024
 • Batxillerat: matrícula oberta

Informació d'interès

Compartim els criteris d’admissió implicats en l’assignació de punts a cada sol·licitud de preinscripció escolar.

Criteris de baremació:

 • Germans matriculats:50
 • Proximitat al centre domicili dins de l’àrea de proximitat: 30
 • Proximitat al centre lloc de treball dins de l’àrea de proximitat: 20
 • Proximitat al centre domicili en el mateix municipi: 10
 • Beneficiari de la RMI (renda mínima d’inserció): 15

Criteris complementaris:

 • Fill/a de treballador/a del centre: 10
 • Discapacitat de l’alumne/a o d’un familiar, germà/ana, pare/mare o tutor/a, igual o superior al 33%: 10
 • Família nombrosa o monoparental: 10
 • Alumnes nascuts en part múltiple: 10
 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10

Si feu la preinscripció amb certificat digital, necessitareu:

 • Alumne/a amb identificació del RALC: si són alumnes ja matriculats a Catalunya, no cal  presentar cap document.
 • Alumne/a que no ha estat mai escolaritzat a Catalunya: Llibre de família
 • DNI electrònic, certificat digital, TCat, IdCat Mòbil, Cl@ve, etc.

 

Si feu la preinscripció sense certificat digital, necessitareu:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor que fa la gestió.
 • DNI de l’alumne/alumna en el cas que sigui major de 14 anys o si, tot i no tenir 14 anys, té DNI.

05/03/2024 | Oferta inicial de places - Cliqueu aquí

17/04/2024| Llista amb puntuació provisional - Cliqueu aquí

25/04/2024 | Llista de sol·licituds amb puntuació, resoltes les reclamacions - Cliqueu aquí

30/04/2024 | Número de desempat de la preinscripció - 81.801

02/05/2024 | Llista amb puntuació definitiva - Cliqueu aquí

07/06/2024 | Oferta final de places - Cliqueu aquí

10/06/2024 | Llista de places assignades - Cliqueu aquí

10/06/2024 | Llista d'espera - Cliqueu aquí

10/06/2024 | Llista de preinscripcions OME - Cliqueu aquí

Pendent | Informe matrícula d'alumnes

Cal presentar:

 • Proximitat al centre
 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el document d’identitat que es presenta**.
 • Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al·lega el domicili del lloc de treball.

** I el DNI renovat, amb la nova adreça, en el moment de la matrícula.

Necessitareu:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans (si escau).
 • Certificat de disminució, igual o superior al 33% (si escau).
 • Família nombrosa o monoparental (si escau).
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (si escau).