Característiques de Jesuïtes Lleida

Tenim moltes raons per les quals voler escollir la nostra escola. Voleu que us les expliquem?

Per què triar-nos?

Claver Natura: Sostenibilitat i transformació educativa

Convertim la natura en una aula d'aprenentatge cognitiu, social, emocional i espiritual. Alimentem la idea que créixer a la natura és la millor manera d'aprendre a estimar-la i cuidar-la. Claver Natura és una iniciativa educativa del col·legi Claver Raimat.

Imatge
Entorn del claver natura de l'escola Jesuites Lleida

Projecte educatiu Horitzó+

Posem l’accent en els reptes que suposa educar dones i homes per als altres mirant cap al futur. El nostre objectiu com a educadors és la formació de persones competents, conscients, compassives i compromeses.

Selecció i priorització de continguts per desenvolupar el currículum basat en les competències.

L’ús variat de metodologies actives per atribuir sentit als aprenentatges. Enfoquem l’avaluació com una oportunitat de millora continuada dels processos d’aprenentatge.

La cultura humanista i humanitzadora pròpia de la tradició ignasiana configura la nostra organització. Volem fer-ho esdevenint comunitats d’aprenentatge, amb la col·laboració de les famílies, i establir relacions recíproques i constants amb l’entorn.

L’eix fonamental de la nostra tasca educativa és acompanyar el creixement integral de la persona. Aquest acompanyament implica que l’educador assumeix el seu rol i es converteix en el protagonista dels processos d’innovació pedagògica.

 

Imatge
Alumnes i docent de l'escola Jesuites Lleida

Activitats de lleure educatiu (MENOF)

Englobem en el MENOF les activitats del lleure educatiu. Mètode de treball obert i creatiu. L’alumnat se situa al centre del procés d’ensenyament i aprenentatge i el veritable motor és gaudir fent. Dins del MENOF tenim el servei d’acollida, l’espia migdia, l’espai vacances i les activitats paraescolars.

Imatge
Activitats extraescolars menof de l'escola Jesuites Lleida

Ciutadania global

VIVIM en un món d'una àmplia diversitat cultural i ideològica que afronta reptes cada vegada més globals, com la crisi climàtica, sanitària, ecològica i social.

SOM una escola que treballa les quatre preferències universals formulades per la Companyia de Jesús: mostrar el camí vers Déu, caminar amb els exclosos, tenir cura del planeta i acompanyar els joves en el seu camí.

FORMEM ciutadans globals: conscients d’una realitat que els interpel·li, competents per comprendre-la, compassius envers els més desfavorits, compromesos amb la transformació del món perquè siguin així portadors d'esperança.

Imatge
Alumnes de l'escola Jesuites Lleida