L’escola concertada de Primària a Lleida.

Aprenem a ser més autònoms i fem del joc una eina socialitzadora i d'aprenentatge.

Primària

L’autonomia com a eix vertebrador de l’ensenyament

Som un equip de persones que acompanyem els infants per ajudar-los a créixer i a comprendre què passa al món, cultivant una mirada crítica. Ho fem tot comptant amb la participació i implicació de les famílies.

Treballem perquè cada alumne adquireixi coneixements, habilitats, actituds i valors per desenvolupar les competències del segle XXI de manera vivencial i significativa.

Com apliquem el nostre projecte educatiu Horitzó+?

Donem valor a la iniciativa personal, a l’experimentació i a la creativitat, treballant amb metodologies que desenvolupen tant l’autonomia com el treball en equip (projectes, matèries, ambients…).

Apostem per una avaluació formativa per ajudar els infants a prendre consciència dels aprenentatges que van adquirint i a desenvolupar estratègies per millorar-los.

Hem dissenyat els espais i l’organització per afavorir l’aprenentatge actiu, amb i dels altres, així com les relacions interpersonals.

 

El nostre equip docent

En formació constant.

Un equip d’educadors i educadores que dinamitzem les propostes educatives amb sentit i al servei del desenvolupament personal, acadèmic, social i espiritual de cada alumne. Som referents per als alumnes amb la missió d’acompanyar-los en el seu creixement vital.

Imatge
Pau Llovera, director d'Infantil de Jesuïtes Lleida

Equip docent

Mestres que treballen de forma conjunta i col·laborativa en els diferents projectes, àmbits, matèries de l’educació dels alumnes dels 6 als 12 anys.

Imatge
Jesuïtes Lleida

Equip d’orientació psicopedagògica

La funció més important de l’orientadora és acompanyar mestres i alumnes al servei de la inclusió i entenent tots els nens i nenes com a únics i diversos.

Imatge
Equip d'orientacio psicopedagogica i alumnes de l'escola Jesuites Lleida

Auxiliars

Els auxiliars d’educació vetllen per acompanyar els alumnes al llarg del seu procés d'aprenentatge a l’escola.

Imatge
Jesuïtes Lleida

Educadors/es espai migdia

Durant les estones de menjador i esbarjo del migdia, les educadores i educadors fan un acompanyament proper per tal que aquest espai d’educació no formal sigui enriquidor per a tothom.

Imatge
Jesuïtes Lleida

Els nostres serveis

Tot allò que podem fer per a l’alumnat de Primària i les famílies a la nostra escola. Tot allò que oferim a l’alumnat de Primària i a les famílies.

 

Infermeria

Posem el servei d'infermeria a disposició de tot l’alumnat. 

Menjador i mitja pensió

Ens preocupem de l'alimentació dels infants i adolescents. Disposem de cuina pròpia i d'un equip altament qualificat de professionals que cuina el menú diàriament.

Transport escolar

Oferim transport escolar segur i sostenible a l’alumnat que ho necessiti. A cada ruta hi ha una educadora que s'encarrega de l'ordre i la seguretat dels alumnes dins de l'autocar, així com del control en la pujada i baixada a les parades.

Coneixeu el servei de transport

Servei d’acollida

Dies lectius de 8.00 a 9.00 h. Tenim cura de l’alumnat d’Infantil i Primària si arriben a l’escola abans del començament de les classes.

Activitats extraescolars, casals i colònies d’estiu

Gran ventall d'activitats de diferents àmbits fora de l'horari pròpiament escolar, o bé al migdia o bé a la tarda, en acabar les classes de Secundària.

Escola de pares i mares

Oferim un espai únic per compartir, reflexionar i aprendre amb altres mares i pares sobre temes relacionats amb l'educació dels infants.

5è de Primària – NEI

Disposem d’un servei d'orientació familiar a 5è de Primària de la nova etapa NEI.

Les nostres instal·lacions

Apostem per millorar i adequar totes les nostres instal·lacions a les necessitats de l’alumnat. Som els pioners en modificar el concepte d’aula per millorar l'educació.

Coneixeu les nostres instal·lacions
Imatge
Aula de primaria de l'escola Jesuites Lleida
Imatge
Hort de l'escola Jesuites Lleida
Imatge
Entorn natural i alumnes de primaria de l'escola Jesuites Lleida
Imatge
Espai de l'ectura de l'escola Jesuites Lleida

Activitats extraescolars

Oferim activitats de diferents àmbits (artístic, musical, esportiu i cultural) en horari de migdia o tarda (de 13 a 14h o de 14 a 15h).

Imatge
Extraescolars esportives a les escoles de la xarxa Jesuites Educacio

Esportives

Promoure la pràctica de l’activitat esportiva a través del joc i la convivència.

Imatge
Extraescolar culturals a les escoles de Jesuites Educacio

Culturals

Aprendre a desenvolupar diferents capacitats i plantejar reptes per afavorir l’aprenentatge.

Imatge
Casal extraescolar de l'ESO de l'escola Jesuites Clot

Casal d’estiu i colònies

Educar en el temps de lleure per contribuir al seu desenvolupament integral d’acord amb el nostre ideari: educació en valors, cultura de la inclusió i servei als altres.

Actualitat

Poseu-vos al dia amb les notícies de Primària.

Coneixeu la nostra escola concertada de Primària a Lleida

Dades de contacte