Batxillerat a Lleida

La culminació d’un procés formatiu.

Batxillerat

Image
Alumnes de Batxillerat al passadís de la seva etapa anant a classe

Impulsem l’alumnat cap a la maduresa intel·lectual

Culmina el procés formatiu i comença la cerca per la maduresa intel·lectual i personal.

Com apliquem el nostre projecte educatiu Horitzó+?

Fomentem el pensament analític, crític i creatiu i brindem la possibilitat de participar en experiències de voluntariat i descoberta de noves realitats amb una crida explícita a transformar l’entorn, així com a integrar els coneixements amb rigor i profunditat, des de l'excel·lència acadèmica i personal.

Oferim matèries d’àmbit i programes que promouen l'emprenedoria i el desenvolupament de competències que donen resposta a les necessitats del segle XXI.

L’avaluació continuada de l’alumnat compta amb la seva participació activa, per implicar-lo en la millora de les seves competències i resultats i perquè puguin autoregular el seu procés d’aprenentatge.

Els nostres espais i l’entorn natural en el qual estem immersos afavoreixen les relacions interpersonals i permeten nous vincles i aprenentatges.

El nostre equip docent

En formació constant

Som un equip de professionals format per tutors i tutores, especialistes, orientadores, consiliaris, que acompanyem als i a les joves perquè es descobreixin com a individus capaços de realitzar-se acadèmicament, personalment i professionalment i desitgin viure i conviure en una societat democràtica i plural.

Image
Glòria Sol, directora de Batxillerat de Jesuïtes Lleida

Equip docent

Professionals que treballen de forma conjunta i col·laborativa en els diferents projectes i matèries de l’educació dels alumnes. 

Image
Jesuïtes Lleida

Equip d’orientació psicopedagògica

La funció més important de l’orientador/a és acompanyar mestres i alumnes al servei de la inclusió i entenent tots els nens i nenes com a únics i diversos.

Image
Jesuïtes Lleida

Educadors/es espai migdia

Durant les estones de menjador i esbarjo del migdia, els educadors/es fan un acompanyament proper per tal que aquest espai d’educació no formal sigui enriquidor per a tothom.

Image
Jesuïtes Lleida

Els nostres serveis

Tot allò que podem fer per a l’alumnat de Batxillerat i les famílies a la nostra escola.

 

Infermeria

Posem el servei d'infermeria a disposició de tot l’alumnat.

Menjador i mitja pensió

Ens preocupem de l'alimentació dels infants i adolescents. Disposem de cuina pròpia i d'un equip altament qualificat de professionals que cuina el menú diàriament.

Transport escolar: Busbat

Per tal de donar més facilitats a la mobilitat dels alumnes de Batxillerat i rebaixar costos en el transport, s’ofereix un nou servei de transport escolar a la ciutat de Lleida: el Busbat. Va adreçat exclusivament als alumnes de Batxillerat i fa un màxim de sis parades. Aquest servei no porta educadora.

Coneixeu el servei de transport

Activitats extraescolars, casals i colònies d’estiu

Gran ventall d'activitats de diferents àmbits fora de l'horari pròpiament escolar, o bé al migdia o bé a la tarda en acabar les classes de Secundària.

Escola de pares i mares

Oferim un espai únic per compartir, reflexionar i aprendre amb altres mares i pares sobre temes relacionats amb l'educació dels infants.

Les nostres instal·lacions

Apostem per millorar i adequar totes les nostres instal·lacions a les necessitats de l’alumnat. Som els pioners en modificar el concepte d’aula per millorar l'educació.

Coneixeu les nostres instal·lacions
Image
Jesuïtes Lleida
Image
Pati de Batxillerat de l'escola Jesuites Lleida
Image
Laboratori amb alumnes de Batxillerat de l'escola Jesuites Lleida
Image
Camp de futbol de Batxillerat de l'escola Jesuites Lleida

Activitats extraescolars

Oferim un gran ventall d'activitats extraescolars formatives de caràcter artístic, musical, esportiu i cultural. Tenim com a finalitat el desenvolupament integral de l’alumnat. Fem les activitats fora de l'horari lectiu, o bé al migdia o un cop finalitzades les classes a la tarda.

Image
Extraescolars esportives a les escoles de la xarxa Jesuites Educacio

Esportives

Promoure la pràctica de l’activitat esportiva a través del joc i la convivència.

Image
Extraescolar culturals a les escoles de Jesuites Educacio

Culturals

Aprendre a desenvolupar diferents capacitats i plantejar reptes per afavorir l’aprenentatge.

Image
Casal extraescolar de l'ESO de l'escola Jesuites Clot

Casal d’estiu i colònies

Educar en el temps de lleure per contribuir al seu desenvolupament integral d’acord amb el nostre ideari: educació en valors, cultura de la inclusió i servei als altres.

Coneixeu els nostres cursos de Batxillerat a Lleida

Dades de contacte