Dimensió internacional a l'escola Jesuïtes Gràcia

Dimensió Internacional

Acreditació Erasmus+

Som un centre acreditat Erasmus+ pel SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación). L’abril de 2021 l’Escola va renovar el seu compromís en aquest àmbit mitjançant la seva acreditació com a centre Erasmus+ per la Unió Europea, un reconeixement que suposa reforçar la dimensió europea del model d’ensenyament-aprenentatge de l’Escola, així com la possibilitat d’accedir a nous fons de finançament per a la participació en nous projectes i mobilitats.

Imatge
Erasmus

Programes de mobilitat Internacional

Disposem d'una oferta variada que inclou intercanvis de llarga durada, que suposa una experiència vital i d’aprenentatge internacional al Regne Unit, Irlanda, EUA i Canadà. 

Imatge
Mapa

Diploma Dual

L'escola ofereix l’oportunitat d’obtenir simultàniament, a més del Batxillerat reglat a Catalunya, la titulació nord-americana de High School.

Preparem els estudiants per adquirir els millors nivells de competència sobre la base de tres objectius: 

- Immersió lingüística en anglès: El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà: es pensa i treballa en anglès

Immersió tecnològica (aprenentatge digital): Treballem en una plataforma virtual en què l’alumnat té un paper actiu, marca el seu ritme d’aprenentatge, és responsable de la construcció dels seus coneixements i és protagonista del seu propi procés formatiu.

Immersió personal (autogestió, responsabilitat i maduresa): Adquirim responsabilitat i maduresa en el treball amb un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

Imatge
Diploma Dual

Programa d'auxiliars de conversa

Per l'alumnat d'Infantil i Primària, disposem d'un programa d'auxiliars de conversa per a estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i d’altres formes d’entendre el món. La seva tasca educativa consisteix a donar suport lingüístic a les activitats programades pel tutor o tutora d’aula, amb un objectiu comú: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat

Imatge
Auxiliar de conversa

Anglès a l'estiu

Oferim estades d’immersió língüística a l’estranger per gaudir d’una experiència vital i d’aprenentatge internacional amb famílies o residències. Estades a Irlanda, Regne Unit, Estats Units i Canadà.

 

Imatge
Inglés