L’escola: Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka

Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka, una escola amb futur.

L’escola

Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kotska: una escola arrelada a Gràcia

Som una institució al barri de Gràcia amb 80 anys d’història. Gaudim de tres escoles en una i estem integrats a la xarxa d’escoles de la Fundació Jesuïtes Educació. Tenim compromís educatiu. La nostra escola és un espai de recerca i innovació pedagògica. Donem eines i respostes i eduquem per viure en un món interconnectat, multicultural i en constant evolució.

El nostre projecte educatiu Horitzó+

L’alumnat és el protagonista del seu aprenentatge. Potenciem totes les ocasions per fer-lo créixer i madurar en tots els aspectes importants de la seva vida. Impulsem la seva autonomia i l’acompanyem al llarg de totes les seves etapes.

El nostre equip directiu

Professionals amb vocació per l’ensenyament.

Comptem amb un equip de més de 200 professionals: docents, equip de monitoratge, vetlladors, equip de gestió i l’equip directiu. L'equip directiu té com a objectiu oferir acompanyament personal, acadèmic, espiritual i pastoral a tota la comunitat educativa.

Anna Segura

Anna Segura

Direcció general

Gerard Bonvehi es membre de l'equip directiu de l'escola Jesuites Gracia

Gerard Bonvehí

Gerència

Marta Marti es membre de l'equip directiu de l'escola Jesuites Gracia

Marta Martí

Direcció pedagògica

Maribel Ibáñez

Maribel Ibáñez

Direcció Escola Infantil

Rose Mgaetjens es membre de l'equip directiu de l'escola Jesuites Gracia

Rose M Gaetjens

Direcció Escola Intermèdia

Concepcion Varela es membre de l'equip directiu de l'escola Jesuites Gracia

Concepción Varela

Direcció Escola Secundària

Virginia Menendez es membre de l'equip directiu de l'escola Jesuites Gracia

Virginia Menéndez

Direcció Pastoral

Raquel Pineda es membre de l'equip directiu de l'escola Jesuites Gracia

Raquel Pineda

Direcció MENOF

Direcció comunicació

Jesuïtes Gràcia: la nostra història

1939

Fundació de l’escola al carrer de Roger de Llúria de Barcelona.

1984

L’escola es trasllada al seu emplaçament actual, a la part alta del barri de Gràcia.

1977-1994

El centre està sota el patronatge de l’Associació Cultura y Trabajo.

1995-2010

El centre està sota el patronatge de la Fundació Moré de Mora.

2010

L’escola s’uneix a la Fundació Jesuïtes Educació.

2012-2013

El Col·legi Cor de Maria s’integra a Jesuïtes Gràcia.

Kostka Més 2022-2023

Recull d'activitats i projectes sobre l'escola durant el curs 2022-2023

Descàrregues

Vetllem pel compliment de les normatives de privacitat i de seguretat

Comptem amb polítiques de bones pràctiques com són el nostre codi ètic, el codi de compliment normatiu i el protocol de protecció als infants i als joves, entre altres.

Projecte de Convivència de Jesuïtes Gràcia

Reflecteix un recull de les accions que l’escola desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Descàrregues

Projecte lingüístic de Jesuïtes Gràcia

Vetllem perquè els nostres alumnes esdevinguin persones plurilingües, competents comunicativament, capaces de crear llenguatge i riguroses en l'ús de la llengua. Treballem per potenciar una competència comunicativa única i que usin diferents llengües oer a la construcció de la persona i del seu aprenentatge. 

Descàrregues

Les nostres instal·lacions a Gràcia

Ens trobem a tocar del Park Güell i gaudim d’un ambient més pur, amb poca contaminació atmosfèrica i acústica, que beneficia el benestar dels infants i la qualitat del seu aprenentatge.

Conegueu les nostres instal·lacions
Imatge
Aula d'infantil de l'escola Jesuites Gracia
Imatge
Rocodrom de l'escola Jesuites Gracia
Imatge
Pavello de l'escola Jesuites Gracia
Imatge
Auditori de l'escola Jesuites Gracia amb els alumnes a la graduacio