Característiques de Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka

Tenim moltes raons per les quals voler escollir la nostra escola. Vols que te les expliquem?

Per què triar-nos?

Escola sostenible amb consciència mediambiental

Eduquem persones compromeses amb el canvi cap a un món més responsable. Impulsem iniciatives de conscienciació ecològica i mediambiental amb la participació activa de tota la comunitat educativa. L’alumnat representant de cada etapa proposa, lidera i valora les accions de l’escola per la cura de la casa comuna.

Imatge
Kostka verd logo

Som una Escola amb una Escola de Música

L'Escola de Música Kostka, és una escola de llarga tradició musical integrada dins de l'escola que vetlla per garantir l'ensenyament musical de qualitat. A partir de la pràctica musical, ja sigui de manera individual o col·lectiva, es treballen valors com la responsabilitat, la constància, la millora contínua, el compromís, el respecte amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament integral de l'alumnat.

Imatge
Concret EMK

Escola acollidora, propera i familiar

Som una escola gran formada per 3 escoles petites. 3 escoles facilitadores d’entorns de confiança i proximitat amb contextos d’aprenentatge personalitzats i enriquidors que donen resposta a l’acció educativa de cada etapa escolar. 

Imatge
Gràcia-perquetriarnos-escolapropera

Escola oberta al món

Som una escola que treballa la dimensió internacional fomentant l'aprenentatge de llengües estrangeres i experiències internacionals a través de: 

PROGRAMA EUROPEU ERASMUS +: L’abril de 2021 l’Escola va renovar el seu compromís en aquest àmbit mitjançant la seva acreditació com a centre Erasmus+ per la Unió Europea, un reconeixement que suposa reforçar la dimensió europea del model d’ensenyament-aprenentatge de l’Escola, així com la possibilitat d’accedir a nous fons de finançament per a la participació en nous projectes i mobilitats.

DIPLOMA DUAL:  L'escola ofereix l’oportunitat d’obtenir simultàniament, a més del Batxillerat reglat a Catalunya, la titulació nord-americana de High School.

PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL: Disposem d'una oferta variada que inclou intercanvis de llarga durada, que suposa una experiència vital i d’aprenentatge internacional al Regne Unit, Irlanda, EUA i Canadà. 

AUXILIAR DE CONVERSA: Incorporem la figura d'auxiliar de conversa de llengua angles per donar suport lingüístic als alumnes d'infantil i primària per desenvolupar la comunicació oral, la comprensió lectora i l'expressió escrita.

Imatge
Alumnes de l'escola Jesuites Gracia al rocodrom