Associació de Famílies Jesuïtes Gràcia

Les famílies son part activa del nostre centre.

Les famílies participen

Associació de Famílies d’Alumnes de Jesuïtes Gràcia

L’AFA de l’escola Jesuïtes Gràcia és una associació de famílies d’alumnes sense ànim de lucre que agrupa tots els pares, mares i tutors legals dels alumnes de l’escola. Donem la importància que es mereix al paper de les famílies en el procés educatiu. Fomentem una relació bidireccional d’enriquiment mutu, gràcies a la qual enfortim els vincles amb el nostre alumnat.

L’AFA Kostka és l’entitat sense ànim de lucre que agrupa les mares, pares i/o tutors legals de les famílies de Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka.

Tot el que fa l’AFA

Una entitat que garanteix la participació de les famílies en les decisions i governança del nostre centre.

L’AFA és una part essencial del nostre projecte educatiu i del dia al dia al centre.

DONA SUPORT

En tot allò que fa referència a l’educació integral de l’alumnat matriculat al centre.

A l’hora de promoure la formació de famílies, tant des del vessant cultural com des de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

PARTICIPA

En la gestió de l’escola.

Per assolir els altres objectius assignats als estatuts en el marc de la normativa educativa.

En la promoció i realització de tota mena d’activitats fisicoesportives.

REPRESENTA

Les famílies dels i de les alumnes en els consells escolars i altres òrgans col·legiats.

COL·LABORA

Per facilitar la participació del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

En les activitats educatives del centre i el Consell Escolar per a l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.