Preinscripcions a Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka

Aquí trobareu tota la informació per fer la preinscripció a la nostra escola.

Preinscripcions

Dates clau

 • Educació Infanti (3-6 anys): preinscripció del 6 al 20 de març de 2024
 • Educació Primària: preinscripció del 6 al 20 de març de 2024
 • Educació Secundària: preinscripció del 8 al 20 de març de 2024

Compartim els criteris d’admissió implicats en l’assignació de punts a cada sol·licitud de preinscripció escolar.

 • Germans matriculats al centre: 50
 • Proximitat al centre domicili dins de l’àrea de proximitat: 30
 • Proximitat al centre lloc de treball dins de l’àrea de proximitat: 20
 • Proximitat en el mateix districte municipal, però fora de la zona educativa: 15
 • Proximitat al centre domicili en el mateix municipi: 10
 • Beneficiari de la RMI (renda mínima d’inserció): 10

A l’hora de completar la vostra preinscripció escolar, en el cas que el vostre fill/filla vingui d’un altre centre, necessitareu les següents dades:

 • El número del RALC (Registre d’Alumnes del Departament d’Educació) del vostre fill/filla. 
 • El nostre codi de centre: 08005370.

Necessitareu:

 • DNI electrònic, certificat digital, TCat, IdCat Mòbil, Cl@ve, etc.

 

Necessitareu:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor que fa la gestió.
 • DNI de l’alumne/alumna en el cas que sigui major de 14 anys o si, tot i no tenir 14 anys, té DNI.

Cal presentar:

.

 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el document d’identitat que es presenta**.
 • Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al·lega el domicili del lloc de treball.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).

** I el DNI renovat, amb la nova adreça, en el moment de la matrícula.

Necessitareu:

 

 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans (si escau).
 • Certificat de disminució, igual o superior al 33% (si escau).
 • Família nombrosa o monoparental (si escau).
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (si escau).