4 de desembre de 2020

Les TIC, eines fonamentals de l'aprenentatge

Les TIC (Tecnologia d'informació i coneixament) integrades en l'educació esdevenen eines per estimular l'aprenentatge 

Vivim en una societat on la major part de la informació i el coneixament que es generen són en format digital i es transmeten per mitjà de plataformes digitals. És evident que actualment les tecnologies i internet formen part de la nostra vida, del nostre dia a dia i, com és lògic, també de les nostres aules. 

Ja fa temps que la nostra escola té una mirada integradora de la tecnologia, on l’alumnat desenvolupa la competència digital de forma naturali englobada en la resta d’aprenentatges. Tenim clar que cal que els alumnes es familiaritzin amb tot tipus d’instruments tecnològics i en sàpiguen treure el màxim partit, però alhora cal que en facin un ús conscient i responsable. Per això tenim cura de promoure la reflexió sobre els valors socials i ètics de les eines digitals.

Quan les TIC s'utilitzen amb finalitats curriculars es fa per tal de donar suport a una matèria o un contingut curricular, per tal d'estimular el desenvolupament dels estudiants. Quan existeix una verdadera integració curricular de les TIC, aquestes es tornen invisibles, el docent i l'estudiant les fan seves i les utilitzen de forma coherent dins el marc educatiu.

L'aposta per les TIC a les aules

Totes les etapes educatives de Jesuïtes Gràcia integren les TIC en el procés d'ensenyament - aprenentatge adaptant les ienes més adients als objectius i grau de maduresa dels alumnes. A l'escola infantil, les aules estan equipades amb pissarres digitals interactives (PDI), a partir de l'ESO, els alumnes disposen d'un ordinador personal i fan servir llibres digitals en gran part de les matèries. Els instruments de treball i aprenentatge tradicionals com són l’agenda, les llibretes, els esquemes en paper es combinen amb calendari, llibretes, mapes conceptuals o murals digitals. I totes les aules de secundària estan equipades de sistemes de projecció multimèdia.

LaNET, l'entorn virtual de l'escola

L'escola disposa d'un entorn virtual que rep el nom de LaNET, una eina comunicativa entre alumnes, professors, tutors i pares, així com a eina de treball personal i col·laboratiu i de seguiment personalitzat de l’aprenentatge. LaNET incorpora elements clàssics com ara correu electrònic i calendaris, així com la utilització de grups aula, sites, i tota classe d’eines 2.0. Tots els integrants de la comunitat educativa poden interaccionar a través d’aquesta potent eina.