Claver Natura

Sostenibilitat i transformació educativa

Claver Natura

Créixer a la natura és la millor manera d’estimar-la i cuidar-la

El Col·legi Claver Raimat es troba a la zona agrícola i vitivinícola de Raimat, a la província de Lleida. L’edifici de l’escola està envoltat d’espais naturals i un bosc, que sempre s’han utilitzat per a les activitats lúdiques i esportives de l’alumnat.

Claver Natura és una iniciativa on la natura es converteix en una aula d’aprenentatge cognitiu, social, emocional i espiritual. Així ho vivim des de la comunitat educativa.

Imatge
lleida claver natura video

Claver Natura: mirar amb consciència la natura que ens envolta

Al Col·legi Claver Raimat, l’entorn natural ha estat protagonista del projecte educatiu. Ara anem més enllà: proporcionem una educació viva i experiencial que obri noves possibilitats per a la infància i l'adolescència i generi una cultura d'amor, cura i respecte pel planeta.

Claver Natura és una iniciativa on l’entorn natural és molt més que un espai de joc i activitats esportives. La natura es converteix en un escenari on té lloc l’aprenentatge acadèmic i esdevé un eix del projecte educatiu del nostre centre, des de P3 fins a segon de Batxillerat.

Imatge
Alumnes de l'escola Jesuites Lleida fent activitats del claver natura

Quines possibilitats oferim amb Claver Natura?

Ambients d'atenció i concentració

Ens concentrem en la tasca que estem fent gràcies a la inspiració i la calma de la natura. Afavorim un ambient distès i lliure de distraccions, perfecte per concentrar-nos dins el bosc i els terrenys naturals propis.

Entorns d'experimentació

Integrem l'aprenentatge a partir de l'observació de la naturalesa en estat pur. Entrem en contacte amb la terra, les plantes i els cicles naturals.

Aprenentatge viu i pràctic

L’entorn natural es converteix en l’espai en el qual aprenem de forma global i desenvolupem les competències en diferents àmbits: motor, afectiu, sensorial, social.

Desenvolupament de la creativitat

Pensem lliurement i deixem fluir idees noves tant en activitats artístiques com en altres propostes acadèmiques.

Espais per compartir i reforçar vincles

Sortim de l'aula per relacionar-nos d'una altra manera. Afavorim les relacions entre pars per treballar en equip. Reforcem la cohesió dels grups i la confiança entre iguals i l’equip educador.

Consciència de la cura del Medi Ambient

Creixem a la natura per aprendre a estimar-la i cuidar-la. Estem en sintonia amb els objectius 3, 4 i 15 de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Aprofitem els recursos que ens proporciona la natura i l’entorn exterior per fomentar l’aprenentatge dins el bosc i els terrenys naturals propis de l’escola.

Com es porta a la pràctica Claver Natura?

Claver Natura no és eliminar les pissarres o dur els pupitres al bosc. Va més enllà. Donem un major protagonisme dins del projecte educatiu a la natura. Fem activitats a l'entorn natural per fer més efectiu l’aprenentatge. Impulsem el moviment, l’experimentació, els moments de calma i dinàmiques que permetin observar les coses des de noves perspectives. Ens basem en conclusions científiques i en les nostres dècades d’experiència com a institució educativa per aprofitar la natura en activitats educatives puntuals del Col·legi Claver Raimat. 

Fem que Claver Natura formi part de la planificació lectiva i es complementi amb l'estudi dins l'aula. Aconseguim una experiència d'aprenentatge integral i enriquidora en els àmbits acadèmic i personal.

Imatge
Alumnes de l'escola Jesuites Lleida fent activitats del claver natura

Quina mena d’activitats acadèmiques fem a la natura?

Fem servir l'entorn natural per afavorir dinàmiques d'educació emocional.

 • Debats, teatres, diàlegs
 • Estudi del Medi Ambient
 • Moments de lectura
 • Alimentació i hort
 • Observació de fenòmens naturals
 • Musicals i corporals
 • Esportives
 • Visuals - Espacials
 • Dinàmiques grupals
 • Escriptura creativa
 • Aprenentatge de la lectoescriptura
 • Expressió artística
Imatge
Activitats del claver natura de l'escola Jesuites Lleida

Claver Natura dins el projecte educatiu i filosofia de l’escola

Convertim la transformació educativa en un dels motors del nostre projecte educatiu. Oferim un aprenentatge que permeti a l'alumnat créixer i viure en plenitud en aquest món. Eduquem persones amb la capacitat i el desig de transformar-lo en favor del bé comú.

Incidim en la cura del Medi Ambient com una de les nostres preferències apostòliques. Aprenem en un entorn natural com la millor manera de conèixer i estimar aquest planeta que és casa nostra. Implementem Claver Natura a totes les etapes, des de l'educació Infantil fins al batxillerat.

Claver Natura neix de la voluntat de regenerar el vincle amb la natura per crear un entorn educatiu que prioritzi la salut física i emocional, la millora de l’aprenentatge i el compromís i la cura del Medi Ambient.
 

 

Imatge
Alumnes de l'escola Jesuites Lleida fent activitats del claver natura