Claver Natura

Sostenibilitat i transformació educativa

Claver Natura

Créixer a la natura és la millor manera d’estimar-la i cuidar-la

El Col·legi Claver Raimat es troba a la zona agrícola i vitivinícola de Raimat, a la província de Lleida. L’edifici de l’escola està envoltat d’espais naturals i un bosc, que sempre s’han utilitzat per a les activitats lúdiques i esportives de l’alumnat.

Des de 2021, aquests espais són l'escenari de Claver Natura, una iniciativa on la natura es converteix en una aula d’aprenentatge i desenvolupament cognitiu, social, emocional i espiritual. 

Claver Natura: viure amb consciència la natura que ens envolta

La natura ha estat un escenari habitual per a l'educació des de temps immemorables. Des d'Aristòtil fins avui, passant per pedagogs i pensadors de la talla de Rousseau, Dewey o Montessori, s'ha defensat l'aprenentatge a partir de l'experiència directa i a l'aire lliure. A partir d'aquest plantejament, sorgeixen les escoles a la natura, amb una llarga tradició a nivell europeu.

En aquest context, i partint de les nostres dècades d'experiència com a escola i de l'entorn natural on ens trobem, el 2021 vam iniciar a Claver Natura, una iniciativa pedagògica que avui forma part del nostre projecte educatiu.

Imatge
Alumnes de 1r de primària en una sessió de bosc del projecte Claver Ntura al bosc de l'escola

Què és Claver Natura?

Claver Natura és una iniciativa on l’entorn natural de l’escola Jesuïtes Lleida és molt més que un espai de joc i activitats esportives. La natura es converteix en un escenari on té lloc l’aprenentatge acadèmic i esdevé un eix del projecte educatiu del nostre centre, des d'I3 fins a segon de Batxillerat.

Aquest projecte neix de la voluntat de regenerar el vincle amb la natura per a crear un entorn educatiu que prioritzi la salut física i emocional, la millora de l’aprenentatge, el compromís i la cura del Medi Ambient.

Partint del nostre context i entorn, els infants i joves poden sentir la natura, escoltar-la, descobrir-la, estimar-la, per valorar-la i viure-la, i així cuidar-la des d'una mirada de ciutadania global, més enllà d'una experiència puntual.D'aquesta manera, Claver Natura forma part de la planificació lectiva i es complementa amb l'estudi dins l'aula. Així, aconseguim una experiència d'aprenentatge integral i enriquidora en els àmbits acadèmic i personal.

Imatge
Alumnes de 1r de primària en una sessió de bosc del projecte Claver Ntura al bosc de l'escola

Claver Natura dins el projecte educatiu i filosofia de l’escola

Convertim la transformació educativa en un dels motors del nostre projecte educatiu. Oferim un aprenentatge que permeti a l'alumnat créixer i viure en plenitud en aquest món. Eduquem persones amb la capacitat i el desig de transformar-lo en favor del bé comú.

Incidim en la cura del Medi Ambient com una de les nostres preferències apostòliques. Aprenem en un entorn natural com la millor manera de conèixer i estimar aquest planeta que és casa nostra. 

D’aquesta manera, contribuïm a la cura de la Casa Comuna, una responsabilitat compartida per tots els éssers humans, per protegir la Terra i els seus recursos naturals.

 

"Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la terra ens és donada, ja no podem pensar només des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la terra que rebem pertany també als que vindran."

Laudato Si, Papa Francesc

 

Imatge
Projecte artístic de la PIN 3 en el marc de Claver Natura

Quines possibilitats oferim amb Claver Natura?

Ambients d'atenció i concentració

Ens concentrem en la tasca que estem fent gràcies a la inspiració i la calma de la natura. Afavorim un ambient distès i lliure de distraccions, perfecte per endinsar-nos dins el bosc i els terrenys naturals propis.

Entorns d'experimentació

Integrem l'aprenentatge a partir de l'observació de la natura en estat pur. Entrem en contacte amb la terra, les plantes i els cicles naturals, per un aprenentatge viu i pràctic.

L’entorn natural es converteix en l’espai en el qual aprenem de forma global i desenvolupem les competències en diferents àmbits: motriu, afectiu, sensorial, social i cognitiu.

Desenvolupament de la creativitat

Pensem lliurement i deixem fluir idees noves tant en activitats artístiques com en altres propostes educatives.

Espais per compartir i reforçar vincles

Sortim de l'aula per relacionar-nos d'una altra manera. Afavorim les relacions entre pars per treballar en equip. Reforcem la cohesió dels grups i la confiança entre iguals i l’equip educador.

Consciència de la cura del Medi Ambient

Creixem a la natura per aprendre a estimar-la i cuidar-la. Estem en sintonia amb els objectius 3, 4 i 15 de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Aprofitem els recursos que ens proporciona la natura i l’entorn exterior per fomentar l’aprenentatge dins el bosc i els terrenys naturals propis de l’escola.

Les Escoles Bosc com a inspiració

El projecte Claver Natura integra aspectes d'Escola Bosc, que es defineix com "un procés d'aprenentatge vivencial centrat en l'infant, que ofereix oportunitats per al creixement holístic a través de sessions regulars. És un programa a llarg termini que fomenta el joc, l'exploració i la gestió de riscos. Ajuda a desenvolupar confiança i autoestima a través d'experiències d'aprenentatge vivencials i pràctiques en un entorn natural" (Forest School Association, 2022).

Imatge
Alumnes de 1r de primària en una sessió de bosc del projecte Claver Ntura al bosc de l'escola

Els sis principis de la Forest School Association

Dins de Claver Natura, integrem els sis principis de la Forest School Association (Associació Britànica d’Escoles de Bosc de rellevància internacional), que es poden resumir amb els següents pilars:

01

Procés a llarg termini

El contacte regular i freqüent amb la natura durant un període llarg permet realitzar un procés amb els infants i obtenir-ne beneficis pel que fa a desenvolupament, salut i benestar.

02

Entorn de la natura

Es dona en un emplaçament natural i entorn viu, un bosc o bé una zona natural amb arbres, per recolzar el desenvolupament d'una relació entre l'infant i la natura.

03

Desenvolupament holístic

L'infant viu experiències on entren en joc les diferents àrees simultàniament: física, cognitiva, social, emocional, espiritual, creativa i imaginativa. Promou el desenvolupament holístic de totes les persones implicades, fomentant persones sanes, resilients, creatives, independents i amb autoconfiança.

04

Fomenta la gestió de riscos

Ofereix a les persones participants oportunitats per a assumir riscos adequats a elles mateixes i al seu entorn, amb suport i supervisió del facilitador.

05

Educador qualificat i reflexiu

Es duu a terme per a professionals formats en escola de bosc en constant pràctica, revisió i formació, com és el cas del nostre equip docent. Les ràtios infants-adults són baixes, sempre hi ha com a mínim dos professionals a la sessió.

06

Processos vivencials centrats en els participants

L'adult posa llavors per tal que els infants puguin aprendre, desenvolupar-se i experimentar guiats pels seus propis interessos i necessitats. A més, la pràctica reflexiva és una característica de cada sessió per a garantir que els infants i professionals puguin comprendre els seus èxits, desenvolupar intel·ligència emocional i planificar per al futur.

Quin tipus d’activitats fem a la natura?

Planifiquem propostes educatives en l'entorn natural del Claver que afavoreixen el creixement integral i els aprenentatges curriculars de l'alumnat en tots els cursos. Entre altres, dediquem temps i espai a diferents tipus d'activitats.

 • Estudi del Medi Ambient
 • Observació de fenòmens naturals
 • Debats, teatres, diàlegs
 • Moments de lectura
 • Alimentació i hort
 • Activitats corporals i esportives
 • Escoltar, descobrir i gaudir dels sons del bosc
 • Dinàmiques grupals
 • Escriptura creativa
 • Construcció i expressió artística, plàstica i musical
 • Estudis de ciències naturals i química
 • Activitats i experiències educatives específiques per a cada estació de l'any
Imatge
Alumnes de 1r de primària en una sessió de bosc del projecte Claver Ntura al bosc de l'escola

“Al bosc no hem de generar situacions d’aprenentatge sinó que hem d’aprofitar les que ja hi tenen lloc. D’aquesta manera, a l’aula podem continuar estirant el fil i seguir aquests aprenentatges, que són curriculars, però a partir d’una vivència”.

María Castellana, experta en Lectoescriptura, Educació Viva i Escola Bosc.

Imatge
Claver Natura - Escola Bosc
Imatge
Claver Natura - Escola Bosc
Imatge
Alumnes de 1r de primària en una sessió de bosc del projecte Claver Ntura al bosc de l'escola
Imatge
Alumnes de 1r de primària en una sessió de bosc del projecte Claver Ntura al bosc de l'escola
Imatge
Alumnes de 1r de primària en una sessió de bosc del projecte Claver Ntura al bosc de l'escola
Imatge
Claver Natura - Escola Bosc
Imatge
Entorn natural i alumnes de primaria de l'escola Jesuites Lleida
Imatge
Claver Natura - Escola Bosc
Imatge
Alumnes de l'escola Jesuites Lleida fent activitats del claver natura
Imatge
Alumnes de l'escola Jesuites Lleida fent activitats del claver natura
Imatge
Activitats del claver natura de l'escola Jesuites Lleida
Imatge
Projecte artístic de la PIN 3 en el marc de Claver Natura
Imatge
Projecte artístic de la PIN 3 en el marc de Claver Natura
Imatge
Projecte artístic de la PIN 3 en el marc de Claver Natura
Imatge
Projecte tecnològic i musical de la PIN 4, en el marc de Claver Natura
Imatge
MOPI 4 en la Cerca dels Minairons, en el marc del projecte Claver Natura.

“Necessitem tornar a caminar pels boscos amb la mirada del científic, del poeta, del nen (...). Aprendre a buscar i a perdre’ns, a investigar i a contemplar”

Heike Freire

Referent en transformació educativa i desenvolupament humà en contacte amb la natura.